XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. május 26., kedd

Május 26.Zsolt 97,1.6-12                (öröm)

Király az Úr! Ujjongjon a föld, ünnepeljen a sok sziget! Az egek hirdetik igazságosságát, a népek szemlélik fölségét. Szégyent vallanak, kik képek előtt hajtanak térdet, akik bálványokkal dicsekszenek: az istenek mind térdre hullnak előtte. Sion hallja és vigad, Júda leányai ujjonganak, ünneplik, Uram, ítéleteidet. Mert te vagy, Uram, a legfőbb a földön, messze fönségesebb minden istennél. Az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, őrzi azok lelkét, akik hűségesek hozzá, s megmenti őket a gonoszok kezétől. Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el. Örüljetek hát, igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét!

Mennyire szeretnénk, hogy öröm kísérje mindennapi életünket, családi együttlétünket. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az öröm, amit magunknak tudunk szervezni, nem nagyon tartós, rövid idő után elmúlik. Pl. ha sikerült elérni egy jó eredményt, megvenni egy kívánt tárgyat vagy látni valamilyen szép műsort. Egy darabig még örülünk annak, de utána kell még más. Az öröm azonban, amelyet Jézust ígért nekünk, marandó öröm: „De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki.” (Jn 16,22) Az öröm a találkozásból fakad, a szeretett személlyel való (viszont-) látásából. „Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” (Jn 20,20) Ebből is felismerhető, mennyire tartozik össze az öröm és a szeretet, és ahogyan alig tudunk elképzel olyan szerelmes párt, akiből nem sugárzik az öröm és a boldogság. Ahol szeretet van, ott van öröm is. A zsoltár erre az örömre hív minket: Az Úrban, Jézusban, szeretetében örüljetek! Mert Király az Úr! Ő uralkodik, ő igazságosan ítél, ő szereti az övéit. Ha szeretnénk, hogy öröm töltse el a szívünket, hogy az öröm ne hiányozzon családunkból, akkor nézzük meg, ki uralkodik a szívünkben, családunkban. Adjuk meg az Úrnak, Jézus Krisztusnak, az első helyet a családunkban és ne bálványokkal dicsekedjünk. Ebben a Szentlélek fog nekünk segíteni, mivel mindig újra Isten szavára emlékeztet minket. „Az Igazság Lelke … az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.” (Jn 16,13-14) Úgyhogy világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlélek segítséget, hogy a mai napon a családban az apró dolgokat fedezhessem fel, amelyekkel Isten megajándékoz engem, és hogy tudjak nekik örülni.