XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. május 3., vasárnap

Május 3.ApCsel 9, 26-31; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Gyermekkoromban elültettem egy cseresznyemagot a földbe és nagyon büszke voltam, amikor egy kicsi fa lett belőle. Évekig vártam, hogy gyümölcsöt hozzon. Bár a szüleim mondták, hogy nem fog teremni igazi gyümölcsöt, de én mégis minden nyáron reménykedtem és szomorú voltam, hogy nem volt termés. Egy cseresznyefának cseresznyéket kell teremnie! Ezután egy rokon, aki értett a gyümölcsfákhoz, beoltotta egy nemes cseresznye ággal. Mennyire örültem, amikor a következő nyáron néhány cseresznye már volt rajta!
A mai Evangéliumban Jézus arról beszél, hogy életünknek van egy magasabb rendű hivatása. Nem arra születtünk, hogy terméketlenül éldegéljünk, hanem azért, hogy életünk gyümölcsöt teremjen. Magunk erejéből erre nem vagyunk képesek, csak akkor, ha Jézussal, a „szőlőtővel” állandó kapcsolatban maradunk. „Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Mert nélkülem semmit sem tehettek.” A keresztségben már „beoltódtunk” Jézusba, már Benne élünk. Ebben rejlik a mai üzenet és keresztény hitünknek szépsége, hogy az Atya nem várja el tőlünk, hogy egymagunkból bő termést hozzunk, nem hagy bennünket botorkálni, hanem segítséget ad nekünk. Nem hagy magunkra, hanem felkínálja nekünk a Krisztussal való bizalomteljes közösséget és együttműködést. Ahhoz, hogy gyümölcsöket hozzunk, szükséges, hogy tudatosan kapcsolatban maradjunk Vele. „Maradjatok bennem!” - kéri Jézus. Jézusban maradni, egy konkrét döntést igényel tőlünk. Amikor a Bibliát olvassuk, az Eucharisztiában részt veszünk, a imádságban Jézussal élő kapcsolatba kerülünk, az életünkben megjelennek a gyümölcsök. „A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23) „Köszönjük, Jézus, hogy Hozzád tartozunk, hogy Te vagy a szőlőtő és mi a szőlővesszők. Köszönjük, hogy Te annak örülsz, ha életünk bő termést hoz. Segíts, hogy mindig gyümölcsöző legyen életünk, és meg tudjuk osztani másokkal is.”
Feladat a hétre: Keressük Jézussal az élő kapcsolatot, és örülünk, ha ebből a kapcsolatból gyümölcs fakad.