XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 10., szerda

Augusztus 10.Zsolt 27,5-6                       (A bajnak napján elrejt hajlékában)
A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem.
Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak.

A Madridi Ifjúsági Világtalálkozón a virrasztás alatt nagy vihar tört ki, nagyon félelmetes volt. Az egyik lány csoport egy nagyobb sátorba menekült, amely az ostyák őrzésére szolgált. De annyira erősen fújt a szél, hogy elvitte a remélt menedékhely tetejét. Ekkor a lányok közül még többet kezdtek reszketni. Szerencsére minden jól alakult, senkivel sem történt baj. Életünkben sok olyan veszélyes helyzetbe kerülhetünk, amikor nemcsak kívülről, hanem bensőleg is megtapasztaljuk, hogy bajban vagyunk. Ilyenkor hol találunk menedéket? A mai zsoltár versében azt olvassuk, hogy az imádkozó Isten hajlékában találja meg oltalmát. Nem csupán magától menekülni oda, hanem sokkal inkább azt tapasztalja meg, hogy maga Isten nyújtja neki ezt a menedékhelyet. Isten hajléka, sátra itt is kifejezi az Úr jelenlétének különleges helyét, ami abban az időben a Jeruzsálemi templom volt, illetve a templom megépítése előtt a szent sátor. A fizikai hely mellett, ami manapság lehet számunkra egy templom vagy egy kápolna, ahol Jézus jelen van az Oltáriszentségben, de érthetünk alatta egy belső menedéket is. Bárhol vagyunk, Ő menedéket, oltalmat, biztonságot ad nekünk. Elbújtat sátra rejtekében. Nem hagyja viszont, hogy elvonuljunk a világtól, hanem új erővel tölt el, hogy megbirkózzunk a bajokkal, szembenézhessünk a nehézségekkel. Biztos, szilárd, erős alapon állva újra bizakodva emelhetjük fel fejünket.
Feladat a mai napra: Kifejezem Istennek haladásomat azért, hogy a bajban is velem van és megsegít engem. Dicsőítsem őt és énekelek az Úrnak.