XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 6., szombat

Augusztus 6.Lk 1,39-49    (Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?)
Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve.

Mária nagylelkűen megosztja más emberekkel a legdrágább kincsét: Jézust. Istentől kapta, és nem ragaszkodik hozzá, mintha csak az övé lenne. Néha egy édesanyának nem könnyű más kezébe helyezni saját kisbabáját. Féltékenyen óvja. Mária pedig Jézust már méhében megosztja Erzsébettel, hiszen a fogantatás után azonnal meglátogatta őt. Mindkettőjüknek mély, hitbéli és örömteljes találkozást jelentett ez. Mária sem tarthatja magában azt, amit az Úr tett vele. Örömmel mondja el a Magnificatban: „Lelkem magasztalja az Urat, ( ... ) mert nagyot tett velem a Hatalmas”. Mária mindig nagylelkűen továbbadta Istentől kapott kincseit. Betlehemben nyitott szívvel befogadta a pásztorokat és minden vendéget, éppúgy, ahogy a bölcseket is, és megmutatta nekik azt, akiért jöttek: a kisdedet, Jézust. Még a kereszten is odaadja Jézust, és cserébe visszakapja Jánost és benne jelképesen az egész emberiséget. Annak, aki ad, Isten bőven visszaad. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,38). Köszönjük Mária, hogy velünk is mérték nélkül osztod meg a legdrágább kincset, Jézust. Taníts meg minket arra, hogy mi is mindig nagylelkűen adjuk tovább hitünk kincseit.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, milyen mértékkel mérem a szeretetet a mai napon: tudom-e nagylelkűen adni vagy esetleg magamnak tartok meg belőle valamit?