XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 13., szombat

Augusztus 13.Zsolt 27,11-14                   (Uram, mutasd meg ösvényedet)
Uram, mutasd meg ösvényedet, s ellenségeim miatt vezess sima úton!
Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának! Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak.
De biztos vagyok benne: meglátom az Úr dicsőségét az élők honában.
Ezért remélj az Úrban és légy erős, légy bátorsággal és bízzál az Úrban!

A zsoltár utolsó verseiben két könyörgést találunk és egy buzdítást.  Mutasd meg nekem,Uram, utadat, vezess engem a helyes ösvényre”, kéri az zsoltáros alázatosan az Úrtól. Alázatosan azért, mert tudja, hogy szüksége van az isteni útmutatásra. Nem gondolja, hogy magától tudni fogja az igazi utat, életének következő lépeseit, és a helyes magatartást. Inkább Istentől várja a vezetést, útmutatást, tudva, hogy ez a legjobb a számára. A pillanatnyilag nehéz helyzetében, amikor is hamis tanúk támadnak ellene, kéri Isten segítségét, hogy ne történjen meg, amit mások kiterveltek ellene, és hogy a gonoszoknak ne legyen hatalmuk rajta. Éppen ebben a kínos, nehéz helyzetben újra kifejezi megalapozott hitét, bizalmát: De biztos vagyok benne: meglátom az Úr dicsőségét az élők honában. Bár mostani szituációja sötétebb időszakot jelent, ahol nem látja Isten erejét és győzelmét. Mégis meg van győződve arról, hogy a végén minden jó lesz, Isten fog győzni, és ő maga Isten győzelmének lesz tanúja. Rábízza azonban az Úrra, hogy mikor történik meg mindez. Imádságát azzal fejezi be, hogy meghív a bátorságra és a bizalomra. Szolgálja ez most számunkra is a hitben való megerősödést és az Úr iránti bizalmunk növekedését. Amikor mai imádságunkban a zsoltáros szavával kérjük: Uram, mutasd meg ösvényedet!”, legyen bennünk valódi figyelmesség, hogy Isten tényleg meg tudja nekünk mutatni útjait.
Feladat a mai napra: Megvalósítom az Úrtól a mai napra kapott útmutatást.