XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 12., péntek

Augusztus 12.Zsolt 27,9-10                     (ne hagyj el)
Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal! Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Istenem, megmentőm, ne hagyj el végképp!
Ha apám, anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne.

A zsoltár mai verseiben az imádkozó négy kéréssel fordul Istenhez, melyekben negatív kérések fejeződnék ki: Ne rejtsd el, ne taszítsd el, ne utasíts vissza, ne hagyj el. Nem akarja, hogy Isten így bánjon vele. Felmerül bennünk a kérdés vajon: Miért kéri ezt? Volt már talán hasonló negatív tapasztalata? Vagy fél Istentől? Milyen Isten-kép áll ezek mögött a könyörgések mögött? Esetleg egy haragos Isten képe? Igaz, hogy az ószövetségben többször van szó Isten haragjáról, de mellette mindig kiemelkedik Isten szeretete és irgalma is. A fogság utáni időkben íródtak a zsoltár ezen versei, amikor már átélték, hogy Isten a hűtlen választott népet nem semmisítette meg, hanem számkivetésbe küldte. Bár igaz, hogy Isten megmutatta haragját népének, véglegesen mégsem tudja nem szeretni Izraelt. Ez a végső bizalom Isten szeretetében, amely felülmúlja haragját, ki is fejeződik a zsoltárban, amikor mégis úgy fogalmaz, hogy Isten az ő oltalmazója, megmentője. Nagy bizonyosság él ugyanis a zsoltárosban affelől, hogy Isten gondoskodni fog róla, akkor is, amikor már mindenki elhagyta. Isten szeretete biztosabb, minden emberi szeretetnél, még a szülői szeretetnél is. A szülői szeretetet pedig a legerősebb szeretet-köteléknek tekinthetjük. Ennek elvesztése a legnagyobb fájdalom a gyermek számára. Az Úr akkor is fölemelne – Isten mindig mellettünk marad és felkarol minket. Bízzunk Isten irántunk való szeretetteljes odafordulásában.
Feladat a mai napra: Megköszönöm Istennek végtelen szeretetét és kérem, hogy a mai napon újra tapasztalhassam irántam való gondoskodó, gyöngéd szeretetét.