XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 21., vasárnap

Augusztus. 21.Iz 66,18-21; Zsid 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”

A mai vasárnapon Jézus egy alapvető keresztény magatartásra szólít fel minket: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun”. Az emberek sokszor felületes ismeret alapján ítélkeznek katolikus vallásunkról: túl szigorú, semmit sem szabad (mert minden, ami jólesne, már bűnnek számít) csupa elkeseredett, gátlásokkal teli emberekből áll, akik sosem élvezték az életet, stb. [Amikor ilyen üzenetet hallunk, eszünkbe juthatnak régi kemény, rendre utasító prédikációk, amikre jogosan azt mondjuk, hogy nem kérünk belőle többet.] Vajon Jézus mit akar nekünk mondani, amikor a „szűk kapuról” beszél? Valószínűleg azt: „Legyetek igényesek!” Az anyagiak terén általában igényesek vagyunk. Gyanakvással nézzük az áruházakban a leértékeléseket, megválogatjuk, hogy mit veszünk meg. Rossz árut, vagy szolgáltatást nem fogadunk el. De vajon igényesek vagyunk-e lelkünk iránt is? Foglalkozunk-e lelki életünkkel, hitünkkel, fejlesztjük-e imádsággal, lelki olvasmányokkal, szentségek vételével, az erények, a felebaráti szeretet gyakorlásával? Jézus arra hív minket: legyünk igényesek lelkünk vonatkozásában is! Mindennél fontosabb legyen számotokra az Istennel való állandó és bensőséges kapcsolat, de legyünk igényesek az embertársi kapcsolatainkban is.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy „magányos farkasként” bezárkózzunk, mert félünk attól, hogy mások visszaélnek szavainkkal. Mivel mások előtt nem merjük megfogalmazni érzéseinket, csalódásainkat, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, pedig feltételezéseken alapuló csalódások vesznek körül. Így aztán előfordulhat, hogy a hibás kommunikáció miatt házasságok, barátságok, rokoni kapcsolatok mennek tönkre. Megharagszunk valakire, mert azt feltételezzük, hogy rosszat akart nekünk, pedig lehet, hogy teljesen más háttere volt egy-egy viselkedésnek, megjegyzésnek. Hol van itt a „szűk kapu”? Talán ott, ahol letérek a sokak által kitaposott feltételezések és elvárások széles útjáról, az ún. „magányos farkasok útjáról” és a másik felé fordulás, a kommunikáció és a kiengesztelődés útját keresem. Ez a nehezebbik út. Kemény munkát jelent leküzdeni és „átmosni” az evangélium fényében régi hozzáállásomat, a megalapozatlan feltételezéseket, az emiatt kialakult sértődöttséget és csalódottságot, de csak így juthatok el a tisztánlátásra, az igazság megismerésére, a kiengesztelődésre. Halljuk meg Jézus kérését: „Legyetek igényesek kapcsolataitokban, válasszátok a szűk kaput, hogy mindannyian bejussatok a mennyek országába.”
Feladat a mai napra: Időt szánok arra, hogy egy nehéz kapcsolatomon megpróbáljak javítani.