XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. augusztus 3., szerda

Augusztus 3.Jn 17,1.7-8                         (A szavakat, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik.)
E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ez után is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

A mai idézet a János evangélium 17-dik fejezetéből már önmagában nagy kincs. Mert olyan részről van szó, ahol bepillanthatunk Jézus imádságába, és fültanúi lehetünk annak, hogyan beszél az Atyával. Ez ritkaság az evangéliumban. Jézus most, a szenvedése előtt még ezt a kincset is meg akarta osztani tanítványaival: az Atyával való élő kapcsolatát, párbeszédét. Ezért előttük nyíltan beszél az Atyával. Miről beszél? Jézus az Atyának ad számot küldetéséről, művéről és övéiről. Arról számol be, hogy azt, amit az Atyától kapott, nem magának tartotta, hanem továbbadta. Kincseit megosztotta tanítványaival: ezek az Atya szavai. „A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik”. Ez azt jelenti, hogy az Atya szeretetét mint az Atya személyét továbbította, hiszen amint mondja: „Megismertettem velük nevedet…”: mert a név a héber felfogás szerint az egész személyt jelzi. Ezért maga az Atya volt Jézus legnagyobb és egyetlen kincse, és küldetése nem más, mint az, hogy minden ember részesüljön ebből a kincsből, az Atya szeretetéből. Addig, ameddig nem ismeri meg minden ember az Atyát és a Fiát, nem érkezett el céljához. Ezért mondja: Megismertettem velük nevedet, és ez után is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.” A feltámadt Jézus ezért számít ránk, hogy folytassuk küldetését, mivel rajtunk keresztül akarja megismertetni az emberekkel az Atyát és önmagát. Azt kívánja, hogy mi az ő példáját kövessük, és szavai egyre jobban sajátunkká váljanak, hogy mi is mondhassuk Jézusnak a vele való beszélgetésben: „Az igéket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik.”
Feladat a mai napra: Megosztom valakivel Isten igéjét, amely számomra fontos.