XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 15., vasárnap

Január 15.Fil 1,20a-24                       (számomra az élet Krisztus)
Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!

Ezen a héten arról a hitigazságról szeretnénk elmélkedni, hogy Isten a szeretetért teremtett minket. Mit is takar ez? Az olvasmányában Szent Pál gyönyörűen összefoglalja ennek a lényegét: számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Milyen tapasztalat lehet a mögött, hogy valaki ezt így kijelenthesse? Ismerős számunkra Szent Pál élete. Képzett, lelkes farizeus volt, aki mindenben Isten akaratát akarta teljesíteni. Pontosan betartotta a törvényeket és igyekezett másokat is erre buzdítani, tanítani. Tüzes gyűlölettel üldözte azokat a zsidókat, akik letértek erről az útról, mígnem az Úr Jézus Krisztus jelent meg neki a Damaszkuszi úton, és megállította, szólítván: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. (ApCsel 9,4-5). Jézus megnyitotta Pál szemeit az igazságra: Jézus Krisztus az Isten Fia. Ettől kezdve Pál kereste annak az útját, hogy megismerje Jézust, megkeresztelkedett, három évre visszavonult imádkozni, felkészülni missziós hivatására. Rádöbbent arra, hogy pont fordítva van a dolog, mint ahogy régen gondolta: amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. (Fil 3,7-8). Jézus Krisztusban megismerte Isten végtelen szeretetét, mely életének kezdete, alapja, hordozója, mindent meghaladó értelme. Szeretete arra vonzza őt, hogy végleg vele legyen. Teljesen Krisztusban élve odaadja életét a szeretet szolgálatáért, hogy minél több emberrel megismertesse, és segítse, hogy megtalálhassák Istenben életük igazi boldogságát.
Mennyire tudok azonosulni Pál tapasztalatával? Éppolyan lelkesedéssel és mélységgel tudom kijelenteni, mint ő, hogy számomra az élet Krisztus? Mennyire tüzes bennem a Jézus Krisztus iránti szeretet? Kérjük a mai vasárnapon a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy jobban megismerhessük, szerethessük és szolgálhassuk Jézust.
Feladat a mai napra: Időt szánok a mai olvasmányokkal való elmélkedésre. Ki számomra Jézus?