XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 9., hétfő

Január 9.Zs 84,11                              (Életünk Isten színe előtt zajlik)
Jobb egy nap a te csarnokaidban, mint ezer nap tetőled távol. Inkább álljak az Isten háza küszöbén, mint hogy lakjam a bűnösök hajlékában.
Ahogy tegnap Urunk megkeresztelkedésén elmélkedtünk, ma folytathatjuk gondolatmenetünket azzal, mi is az Isten háza, ahol a zsoltáros szavaival élve jobb nekünk, mint bárhol máshol. Ha úgy gondolunk a templomra, mint helyre, ahol Istennel találkozhatunk, ahol Ő lakik, a beavatás terévé válik az. A Pannonhalmi Bazilika belső tere, melyet néhány éve újítottak fel, hűen tükrözi és egyszerűségében nagyszerűen szimbolizálja ezt a felfelé, Istenhez emelkedő lelki – és életutunkat. A főbejárat utáni térben helyezkedik el a keresztelőkút – a beavatási út kezdetén, keresztségünk felvételekor. A következő szinten található az ambó és a templom mértani közepén áll a hófehér ónixkő oltár– a hívek és közösség, Isten és ember egységének a jeleként. Ez az ima, az Isteni Ige hirdetésének és hallgatásának, és az Oltáriszentségnek a helye. Majd a legmagasabb szinten a szentély található, rózsaablakkal és hármasablakkal – a mennyei Jeruzsálem előképeként, a Szentháromság kimondhatatlan titkaként és Jézus második eljövetelének jelképeként. A Bazilika újragondolt liturgikus fókuszpontjai analógiája lelki utunk vonalvezetésének. Életünk Krisztusban a megkeresztelkedéssel kezdetét veszi, aztán megsegítve, ellátva a többi szentséggel szépen vándorolunk napjainkon, áldozunk, hallgatjuk, olvassuk a Szentírást, és az Örök Élet felé tartunk, egyre Isten felé emelkedve, mintha csak a Bazilika lépcsőin haladnánk felfelé. Még inkább nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy egész életünk Isten jelenlétében zajlik. Bármerre is járunk, a körablak Szentháromságos jelenléte sugárzik, tökéletessége vonz. Jó előtte lenni, és már nem szégyenkezve bűnösségünk miatt, hanem bizalommal megváltott életünk hivogató örökségében.
Feladat a mai napra:  Ma templomot látogatok, ha lehet, részt veszek szentmisén vagy szentségimádáson. Képességeimhez mérten anyagiakkal segítek egy templomnak: perselybe teszek, vagy felújításra, virágra adományozok.