XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. január 4., szerda

Január 4.MTörv 30,15-20               (Így hát válaszd az életet)
Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”

Válaszd az életet! Ez a felszólítás úgy hangzik, mint egy modern reklám szlogenje. És emellett milyen képeket képzelhetünk el? Talán egy mosolygó fiatalembert, szénsavas üdítőitallal vagy alkoholos itallal, finom édességgel egy idilli tájban. A reklám azt sugallja, hogy az adott termék vásárlása által jobban élhetünk. Az életet bizonyos életmód megvalósítása által ígéri. A termék gyártói túlságosan jól ismerik azt az emberi kívánságot, amely a „jó életre” irányul. Többféle módon lehet élni, sokféle lehetőségünk van arra, hogyan alakítsuk életünket. Számos életfilozófia van. Azonban melyik adja meg azt, amit ígér: az életet? Isten nem hagyja egyedül az embert az ő életkeresésében. Már Izrael népe számára mint az életre vezető Isten mutatkozott meg, aki kivezette a népet az egyiptomi rabszolgaságból az ígért földre. Mielőtt pedig bevonulhatnak az ígéret földjére, Isten az élet útját tárja eléjük, amely döntéssel jár. Meghívja őket, hogy az élet mellett döntsenek, hogy az életet válasszák. Mivel az ember szabadságra van teremtve, választási lehetőségei vannak, dönthet. Dönthet amellett az út mellett, amely az élethez vezet, vagy amellett, amely a halálhoz. Eletet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet. Ezek a szavak nem vesztettek el semmit az aktualitásukból. Hányan keresik manapság az életet távol Istentől? Azonban tudjuk személyes tapasztalatból, „hogy nem mindegy, ismerjük-e Istent (Jézust) vagy sem; nem ugyanaz vele együtt járni az utat, vagy tapogatózva botorkálni; nem ugyanaz az ő szavának meghallgatása vagy mellőzése; nem mindegy, tudjuk-e őt szemlélni, imádni, megpihenni benne, vagy sem.” (Ferenc pápa, EG 266) A mai napon újítsuk meg személyes döntésünket az élet, Isten mellett.
Feladat a mai napra: Elgondolkodom, hogyan tudnék a mai napon jobban Istenhez és szavához ragaszkodva élni.