XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 11., csütörtök

Január 11.Jn 6,32-35                                                                    (Isten élő igéje táplál minket)
Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!" „Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. - Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.”

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és  bőségben legyen (vö. Jn 10,10). De mit is jelent az élet? Milyen az élet bősége, amiről beszél? Sokszor arra gondolunk, hogy anyagi javakban való bőségről beszél. De az igazi bőség a szív bősége. Hiszen lehet valaki szegény, és mégis a világ legboldogabb embere, és lehet valaki anyagilag gazdag, de a világ legszomorúbb embere. Mi az, ami igazán táplálja és boldoggá teszi a szívünket? Nemde leginkább az, hogy ismerve és gondozva érzem magam? Ott vagyunk igazán otthon, ahol tudom, hogy ismernek, és az lehetek, aki vagyok, mert elfogadnak és szeretnek engem.  Mennyire igaz ez Istenre! Ki az, aki jobban ismerne minket, mint maga a Mennyei Atya, aki kigondolta életemet és megalkotott engem? Ki az, aki jobban szeretne mint ő, aki mindent megad nekem arra, amire szükségem van (kezdve a legelemibb dolgoktól: az egészségemet, mozgékonyságomat, az eszemet, a napot, a családomat, a munkahelyemet, a mindennapi ennivalómat, s sorolhatnánk tovább a listánkat, amely sokszor oly természetesnek tűnik számunkra, hogy van). Vajon milyennek kell lennie istenkapcsolatomnak, hogy észre vegyem minden tárgy és személy mögött, hogy Ő ismer és jóságosan, irgalmasan szeret engem? Az elemi dolgok után viszont a legfontosabb táplálék a lelki. Minden igéjével táplál minket. Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere.   Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Csak a Jézussal való személyes kapcsolatban tapasztalhatjuk meg igazán az Atya gondviselését.
Feladat a mai napra:  Keressük ma Jézussal a párbeszédet, és engedjük, hogy közvetítse nekünk a Mennyei Atya irántunk való mélységes szeretetét.