XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 18., csütörtök

Január 18.Mk 1,21-22.27                  gy tanított, mint akinek hatalma van)
Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. … Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.”

Az evangélisták többször kifejezetten azt írják az Evangéliumokban, hogy Jézus tanított. „Az első könyvben [a Lukács Evangéliumban] szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított”, olvassuk az Apostolok cselekedeteiben. Mondhatjuk, hogy Jézus főtevékenysége a tanítás volt, egyrészt a zsinagógákban, és másrészt a szabad ég alatt, ott, ahol az emberek voltak. Nagyon fontos volt Jézus számára, hogy tanítson, hogy ki ne hagyjon egy lehetőséget sem, ha látta az emberek szükségét. „Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.” (Mk 6,34) Az emberek számára Jézus tanítása lelki vigasztalást, megerősítést és orientációt jelentett. Jézus hallgatói észre vették, hogy tanítása más mint az írástudóké vagy más mestereké, akiket hallgatni szoktak. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Ez az hatalom pedig nem más mint  Isteni hatalom. Jézus tanítása nem csak embertől való, hanem Istentől. Számunkra bizonyára már nem egészen új Jézus tanítása, azonban megfontolandó, mi az új Jézus tanításában és vajon tapasztaljuk-e és miként tapasztaljuk életünkben ennek a tanításnak a hatalmát. Kérjük Jézust, hogy megmutassa nekünk szavának hatalmás erejét.
Feladat a mai napra:  Az emberekre figyelek, akikkel a mai nap folyamán találkozom. Vannak, akik „olyanok, mint a juhok pásztor nélkül”? Azon gondolkozom, milyen tanításra van szükségük és hogyan továbbíthatom.