XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 15., hétfő

Január 15.MTörv 32,1-4                    (Isten igéje hathatós szó)
Halljátok, egek, szólni szándékozom! A föld figyeljen ajkam szavára! Esőként permetezzen tanításom, harmatként hulljon a szavam, mint a zápor a sarjadó fűre, a záporeső a lankadt gyepre. Mert az Úr nevét hirdetem, Dicsőítsétek Istenünket. Kőszikla! Amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja, igaz és egyenes.
                                             Iz 55,10-11
Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

Ezen a héten arról szeretnénk elmélkedni, hogy miként tanít minket az Isten igéjén keresztül. Sok módja van Istennek arra, hogy tanítson minket, pl. az életkörülményeken, eseményeken vagy tapasztalatokon keresztül. De nem akarta tanítását csupán az ember megérzésére bízni, amely akkor csak szubjektív felismerésekre alapozódna, hanem alapvető, egyetemes igazságokat akart kihirdetni, amelyek minden korra és minden emberre egyaránt érvényesek. Tanítását pedig olyan emberekre bízta, akik közelről ismerik őt, mint pl. Mózesre, a prófétákra vagy az Egyház tanítóhivatalára, akik együtt élnek az Úrral és az Ő nevét hirdetik. A mai idézetünkben Mózes utolsó beszédéből olvashatunk, amit halála előtt a néphez intézett. Minden egyes szó tele van élettapasztalattal, amikor azt mondja: Dicsőítsétek Istenünket! Kőszikla! Amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja, igaz és egyenes. Hányszor tapasztalta meg Mózes a pusztai vándorlás ideje alatt, hogy Isten tényleg kőszikla, az a biztos alap, akire az életét építette, aki minden nehézségből kiszabadította, aki táplálta, gondozta, kísérte népét. Ki az, aki jobban tudná mint Mózes, hogy az Úr mennyire hűséges népéhez? Mózes, aki éjjel-nappal beszélgetett az Úrral. És tanúsítja, amit Izajás prófétánál olvasunk: hogy az Úr szava nem tér vissza hozzá  eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Így van ez a mi életünkben is. Higgyünk Mózes tanúságtételének, és engedjük, hogy Isten tanítása úgy  permetezzen a szívünkre, mint a zápor a sarjadó fűre, a záporeső a lankadt gyepre.
Feladat a mai napra: Ma figyelemmel és nyitott szívvel fogadom Isten tanítását.