XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. január 13., szombat

Január 13.Zsolt 119,89-96                (Isten szava szilárd, életet ad nekünk)
Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége. Hűséged nemzedékről nemzedékre száll, te alkottad a földet, és az megmarad. Rendelésed szerint minden időkre fennáll, és neked szolgál a mindenség. Ha törvényed nem volna gyönyörűségem, elmerülnék a nyomorban. Soha nem feledkezem el parancsaidról, hiszen életet adtál általuk. A tied vagyok, adj nekem szabadulást, mivel fürkészem végzéseid. Bűnösök leskelődtek, hogy elveszítsenek, de én törvényeidre gondoltam. Minden nagyságnak láttam a végét, de parancsod átnyúlik a messze végtelenbe.

Gyönyörű a zsoltáros dicsőítő éneke Isten igéjéről, tanításáról. Összefoglalja egész heti elmélkedésünket. Olvassuk el újból és újból, mondatról mondatra. Ízlelgessük és foglaljuk össze magunkban saját heti felfedezésünket. Hol tapasztaltam azt, hogy soha nem feledkezem el parancsaidról, hiszen életet adtál általuk?  Az „Igét” a zsoltáros sok más szóval azonosítja be: az Úr szava, rendelése, törvénye, parancsa, végzése... de mind ugyanarról az egy valóságról szól. Isten kimondta legszebb szavát, amikor megalkotott minket saját képmására. És ezért olyan éltető számunkra, amikor hallgatjuk Isten tanítását, mert az egész életünket magába öleli. Hiszen Isten képmására lettünk megalkotva, és az életünk célja is a Vele való közösség. Hogyne táplálna bennünket akkor minden egyes szó, mely ajkáról fakad? Hogyan táplálhatna minket más dolog, ami nem Istentől származik és nem az ő akaratát közvetíti nekünk? Minden nagyságnak láttam a végét, de parancsod átnyúlik a messze végtelenbe. Keressük az Istennel való közösséget, figyeljünk minden egyes szavára, hegyezzük szívünk fülét, hogy megértse és lángra lobbantsa Isten szerelmi éneke és ma eltölthessen minket az örökkévalóság örömével.
Feladat a mai napra: Kérjük ma a zsoltárossal: A tied vagyok, adj nekem szabadulást, mivel fürkészem végzéseid. Soha nem feledkezem el parancsaidról, hiszen életet adtál általuk.