XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 21., vasárnap

Január 21.Jón 3,1-5.10; 1Kor7,29-31; Mk 1, 14-20 („Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.”)
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.

Soha nem fogom elfelejteni, hogy kislánykoromban kint játszottunk a lakónegyedünk udvarán a kis barátaimmal, s játszottunk például iskolásat, amikor is én jó tanárnak bizonyultam. Máskor kórházasat játszottunk, és a többi barátom orvos akart lenni vagy ápolónő, vagy játszottunk szuperhőst, stb.. Engem leginkább az ösztönzött arra, hogy tanárnő legyek, amikor láttam az általános iskolai tanítónőmet, aki rengeteg türelemmel tanított bennünket, és nagy életbölcsességgel rendelkezett. Hiszen nemcsak ismereteket adott át nekünk különféle dolgokról, hanem látszott rajta, hogy élvezi, amit csinál, ahogy szép lassan belénk oltotta a tanulás és az élet szeretetét, hogy segítsünk másoknak, és tiszteljük egymást. Azt kérdem magamtól, hogy vajon a tanítványok hogyan élhettek nagy Mesterük, Jézus mellett?  Isten Fia, aki emberré lett, hogy megtaníthassa nekünk, hogy hogyan lehetünk Istenhez hasonlóak; nem a felhők közül vagy annak a kornak a nagy tanítómestereihez hasonló módon, hanem másfajta bölcsességgel, amely lerombolta a kialakult sémákat, és amely az embereket emberségesebbé tette, testvériesebbekké és képesekké arra, hogy a saját érdekeiken túl is tudjanak látni. Aki sokszor mondta nekik a törvény tanítómestereiről: „Tegyétek azt, amit mondanak, de ne tegyetek úgy, ahogy ők élnek.” „A törvényben az áll, hogy szemet szemért, fogat fogért, én azonban azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiteket!” Mindazok, akik találkoztak Jézussal, a végén olyanok lettek, mint ő. Csakis az együttélés, az igaz és hűséges barátság Jézussal alakította úgy az életüket, hogy abból, amik külön-külön voltak – Péter, Fülöp, János, stb. – Jézus különböző „arcaivá” lettek.
Ma az Evangéliumnak ez az útja tovább döntögeti az időkorlátokat, és a feltámadott Jézus újra nagy bizalommal és hatalmas szeretettel néz rád és ránk, és arra hív minket, hogy ne csupán kövessük őt abból, amik vagyunk, hanem legyünk olyanokká, mint Ő a vele való találkozás révén. Ez – a vele való barátság által – egészen biztosan arra fog minket ösztönözni, hogy hozzá hasonló módon megosszuk másokkal mindazt, ami nekünk van, hogy gyógyítsunk, mint ő, hogy szolgáljunk, mint ahogy azt ő tette, hogy észre tudjuk venni mások szenvedését, és amennyire lehetséges számunkra, tudjunk segíteni nekik.
Ahogy azt Szent Pál mondta a Korintusiakhoz írt első levelében: „Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid…“ (1 Kor 7, 29-31). Ki vagy mi sürget minket tulajdonképpen? Ennek a Krisztusnak a szeretete sürget, aki arra hív bennünket, hogy az ő arcává és az ő tetteivé váljunk ebben a világban, és az életünk erről tanúskodjon.
Feladat a mai napra: Mindazt leszámítva, amit már elértél az életedben, mire hív még téged Jézus? Jézusnak melyik “oldalával” vagy melyik “arcával” szeretnél azonosulni? Melyiket szeretnéd, ha tükröződne az életedben?