XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. január 20., szombat

Január 20.ApCsel 13,7-12                 (Egészen lenyűgözte az Úr tanítása)
Szergius Paulusz helytartó magához kérette Barnabást és Sault, hogy hallja az Isten szavát. De Elimász, a varázsló - ezt jelenti a neve - akadékoskodott, és azon volt, hogy elfordítsa a helytartót a hittől. Erre Saul, vagy másik nevén Pál a Szentlélekkel eltelve rászegezte tekintetét, és rákiáltott: „Sátán fia, tele minden ravaszsággal és gonoszsággal, és ellensége minden igazságnak, nem hagyod abba, hogy áskálódj az Úr egyenes útja ellen? Lám, most lesújt rád az Úr keze, megvakulsz és nem látod a napot egy ideig.” Azon nyomban vak sötétség szakadt rá, és botorkálva kereste, hogy valaki kezet nyújtson neki. Amikor a helytartó látta az esetet, hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása.

Minden élő igével, amellyel Jézus tanít minket, a hitünket akarja erősíteni. A mai idézet  arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg azokat a tényezőket, amelyek megakadályozhatják bennünk Jézus tanításának megerősödését. Az idézet nem tartozik annyira az ismertebb és egyszerű idézetekhez. Egy bölcs férfi, Szergius Paulusz helytartó, hallani akarta Isten szavát. De volt valaki, aki ezt megakarta akadályozni, azon volt, hogy elfordítsa a helytartót a hittől. Fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy létezik a gonosz lélek, amelyet Sátánnak is hívunk, aki mindig Isten szándékával próbál szembeszállani és akadályozni azt, hogy az Isten igéje gyökeret verjen bennünk. Ennek valóságára Jézus maga mutat rá a magvetőről szóló példabeszédben: „Akiknél az ige az útszélre esik, azok, amikor hallják azt, mindjárt jön a sátán, és elviszi az igét, amely a szívükbe hullott” (Mk 4,15). Akár külsőleg cselekszik a gonosz lélek, mint ebben az idézetben, akár bensőleg, mindig úgy kell vele bánni, ahogyan Pál ezt itt megmutatja: a Szentlélek erejében rá kell szólni. Semmiképp sem hallgathatunk rá, és még párbeszédbe sem léphetünk vele, ha kétséget próbál vetni a szívünkben, mert aki vele szóba áll, engedi, hogy a Sátán győzzön. Nagyon fontos, hogy Isten igéjénél maradjunk és ismételgessük az. Amikor a helytartó látta az esetet, hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása. Kérjük Jézustól, hogy mindig segítsen nekünk ellene mondani a sátáni csábításoknak (amint a hitvallásunkban megvalljuk azt), hogy így egyre jobban megerősödjön bennünk az ő tanítása.
Feladat a mai napra: Isten szavával a mai napon ellenállok a megpróbáltatásoknak.