XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. január 16., kedd

Január 16.Péld 7,1-4; 22,17-19        (Isten az élet útjára tanít minket)
Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! Tartsd meg parancsaim, akkor boldogan élsz, őrizd tanításom, mint a szemed fényét. Kösd őket az ujjaidra, és írd fel a szíved táblájára! Mondd a bölcsességnek: „A nővérem vagy”. És az okosságnak: „Te meg a rokonom”.
A bölcsek szavai: Nyisd ki a füledet és halld meg szavaimat, igyekezz szíveddel megérteni őket, mert szép volna, ha bensődben megőriznéd, és ha az ajkadon mindig készen állanának. Hogy mindig az Úrba vesd a bizalmadat, ma megtanítalak utadra.
A mai idézetet a Példabeszédek könyvéből vettük. A könyv elején azt olvashatjuk, hogy Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; hogy világos útmutatást kapjunk, igazságosságra, jogra, becsületre; hogy a tapasztalatlan okosságra tegyen szert, az ifjú meg tudásra és körültekintésre (Péld 1, 1-4). Salamon királyról tudjuk, hogy szerette az Urat, s atyja, Dávid parancsaihoz tartotta magát (1Kir 3,3). Amikor királyi pályakezdésekor egyik éjszaka megjelent neki álmában az Úr, azt mondta neki: „Kérj, mit adjak neked!” Salamon azt felelte: „Nagy irgalommal voltál szolgád, az én atyám, Dávid iránt: hűségesen, jó lélekkel és egyenes szívvel járt színed előtt; mindvégig irgalommal voltál hozzá: megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. Igen, Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni... Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te népes népedet?” Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá (1Kir 3,5-10). Salamon király azt a bölcsességet adja tovább fiának, amit az Istentől megértett. Milyen fontos Salamon kérése, hogy maga az Úr ragyogtassa fel előttünk az igazságot és tanítson meg arra, hogy megkülönböztessük a jót és a rosszat, az igazságot és hazugságot! Hiszen egyedül csak Istenben van az igazság. És minden, ami nem egyezik meg vele, nem igazság! Mennyire fontos pont a mai világban, ahol tévtanításokat kikiáltanak igazságnak, hogy megfontoljuk Salamon intelmeit: Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! Mondd a bölcsességnek: „A nővérem vagy”. És az okosságnak: „Te meg a rokonom”. Hogy mindig az Úrba vesd a bizalmadat, ma megtanítalak utadra. Ragaszkodjunk az Úr tanításához, mert csak Ő vezethet el bennünket az élet útjára.
Feladat a mai napra:  Mire tanít engem a társadalom? Mi az Isten tanítása? Ma időt szakítok arra, hogy Isten előtt megkülönböztessem a jót és rosszat, és a jót válasszam.