XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 12., péntek

Január 12.Jn 11,24-27                       (Isten igéjébe van az örök élet)
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” ”Igen, Uram - felelte -, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.”

Ki az, aki nem vágyna arra, hogy örök élete legyen, hogy mindaz, amit itt a földön élt, örök értékű, tartós legyen? De miért is lenne értelme a földi küzdelemnek, az evangélium szerinti életnek, ha nem létezne föltámadás, örökkévalóság, és az örök élet? Szent Pál mondja: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbban vagyunk” (1 Kor 15,19). Jézus ma azt mondja nekünk: Én vagyok a feltámadás és az élet.  Isten, aki örökkévaló, Igéjében is örök értékű és örök életet adó. Az Ige maga Jézus Krisztus személye. Erre döbbentek rá az apostolok is, amikor Jézus tanítását hallgatták. A mennyei kenyérről szóló tanítás végén tanítványai közül sokan visszahúzódtak, mert  megbotránkoztak azon, hogy Jézus saját testét akarja eledelül adni. Jézus akkor megkérdezte apostolaitól: „Ti is el akartok menni?” Péter akkor azt a vallomást tette: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás” (Jn 6,67-68). Jézus az Atya örök Igéje, és szavai szerint: Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Isten Igéje, ami már itt  és most beépül a földi életünkben a tanítás és a szentségek által, egy örök életre megmaradó értéket hordoz magában, az örök életet táplálja bennünk.
Feladat a mai napra: Engedjük meg  Jézusnak, hogy a mai napon örök életünket táplálja bennünk saját jelenlétével, tanításával és a szentségekkel.