XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. január 19., péntek

Január 19.Mt 5,1-3; 7,25-29             (Így tanította őket: „Boldogok...)
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. ...… Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.

Ma arra figyelhetünk, hogyan szokott kezdődni Jézus tanítása és hogyan végzik. Máté evangélista összefoglalta Jézus tanításának egy nagy részét az úgynevezett „hegyi beszédben”, amely Máté evangéliumában az ötödik, hatodik és hetedik fejezetben található. Az a címe: tanítás az Isten Országáról. A hegyi beszédben többször azt fejezi ki Jézus: Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek, én viszont azt mondom nektek.. . Jézus tanításának nagyobb tekintélye, kötelezettsége van mint a korábbinak, és azzal, hogy az „én mondom” kifejezést használja, Istennel egyenlővé teszi magát. Jézus azt tanítja, amit az Isten akar, ami a boldogsághoz vezet, és miként építhetünk fel egy szétrombolhatatlan, örök életet. Milyen szép, hogy Jézus tanítása ezzel a szóval kezdődik: „Boldogok!” A boldogság számunkra kulcsszó, mert vajon ki az, aki nem keresi a boldogságot mint élete célját, beteljesítését? Jézus tanítása szerint ennek megvalósítására az első lépés, hogy lélekben szegények legyünk, azaz hogy befogadjuk tanítását. Beszéde végén Jézus annak a fontosságára hívja fel figyelmünket, hogy ne csak hallgassuk tanítását, hanem tettekre is váltsuk. Csak így lesz életünknek biztos alapja. Köszönöm, Jézus, hogy minden egyes tanításoddal arra hívod fel figyelmemet, ami a boldogságomra szolgál és milyen fontos, hogy életre váltsam azt.
Feladat a mai napra: Azzal, amit mondok, boldoggá szeretném tenni azt, akivel beszélek.