XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. szeptember 28., péntek

Szeptember 28


Jn 11,38-44                  (Lázár, jöjj ki! S az, aki halott volt, kijött.)
Jézus, lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt befedve. Jézus így szólt: »Vegyétek el a követ!« Márta, a megholt nővére azt mondta neki: »Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?« A követ tehát elvették. Jézus pedig fölemelte szemeit, és így szólt: »Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem.« Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta: »Lázár, jöjj ki!« S az, aki halott volt, kijött. A keze és a lába pólyába volt csavarva, és az arcát kendő födte. Jézus azt mondta nekik: »Oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni!«

A mai idézetben hallunk arról, ahogyan Jézus feltámasztja a meghalt Lázárt a halálból. A rész három elemből áll: az első, Jézus megy a sírhoz és kéri, hogy vegyék el a követ; a másik, Jézus imádkozik az Atyához és a harmadik, Jézus szólítja Lázárt a sír barlangjából. Minden rész szándeka, hogy erősítse a Jézusba vetett hitet. Mártának a kifogása, hogy a halottnak már szaga van és az, hogy a halott oszlása már megkezdődött, de ez hangsúlyozza a csodának a nagyságát. Ha az előbbi fejezetben arról volt szó, hogy sohasem történt meg vakon született gyógyítása, ki hallott már arról, hogy egy már feloszlott halott újra életre kelt volna? Jézus hangosan mondja az Atyához hálaadó imádságát nem magáért, hanem - ahogyan kifejezi -. a körülálló népért. Jézus nem könyörög az Atyához Lázár feltámasztásáért, bizonyos benne, hogy az Atya mindig meghallgatja. (Tanuljuk tőle ezt a bizalomteljes imádságot, amit kérünk az Atyától, meghallgatásra talál.) Hogy Jézus felkiáltására a halott kijön a sírbarlangból, megmutatkozik Jézusnak a halottak fölötti hatalma, és ez annak a mondatnak a teljesítése, amelyet Jézus a fejezet elején mondott a tanítványainak: „Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia.” Lázár feltámasztása nem arra céloz, hogy higgyük, hogy Jézus képes feltámasztani holtakat, hanem, hogy ő maga a feltámadás. Jézus küldetése nem az, hogy visszahívja az embereket ebbe a világba, mint Lázárt. Jézus azért jött, hogy egy örök életet adjon.
Feladat a mai napra: Kifejezem Jézusnak hálaadó imádságomat mindazért, ahol már tapasztaltam, hogy szólítása életre kelt engem vagy életet adott. Sőt hangosan is, ha látom, hogy valakinek van szüksége rá.