XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. augusztus 12., hétfő

Augusztus 12Mt 16,24-27                  (A különítélet)

Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint.”

„A halál véget vet az ember életének, mint olyan időnek, amely lehetőséget adott a Krisztusban megnyilvánult isteni kegyelem elfogadására vagy elutasítására (vö. 2Tim 1,9-10). Az Újszövetség az ítéletről elsősorban a Krisztussal a második eljövetelekor való végső találkozás távlatában beszél, de többször állítja azt is, hogy minden egyes ember a halála után közvetlenül megkapja cselekedeteinek és hitének jutalmát. A szegény Lázár példabeszéde (vö. Lk 16,22), Krisztus szava a kereszten a jobb latorhoz (vö. Lk 23,43), valamint az Újszövetség más szövegei (vö. 2Kor 5,8; Fil 1,23; Zsid 9,27; 12,23) beszélnek a lélek végső sorsáról (vö. Mt 16,26), ami az egyes emberek számára különböző lehet.” (KEK 1021) „Az egyes emberek haláluktól kezdve megkapják örök fizetségüket halhatatlan lelkükben az életüket Krisztushoz mérő különítéletben, hogy tisztulás által vagy közvetlenül bemenjen a mennyei boldogságra, illetve közvetlenül örökre elkárhoztassa magát. "Életed estéjén a szeretet alapján leszel megítélve" (Keresztes Szent János) (KEK 1022) Mai idézet által Jézus arra hív minket, hogy gondolkozzunk el újra azon, hogyan készüljünk fel az örök életre, és hogy azzal a tudattal tegyük, hogy a tettekért, viselkedésért mindenki saját maga felel.
Feladat a mai napra: Keresztes Szent János szávai „Életed estéjén a szeretet alapján leszel megítélve” kísérjenek engem a mai napon és segítsenek tudatosítani bennem, hogy Isten a jó tetteket, amiket ma, augusztus 12.-én, - szeretetből és nem félelemből – teszek, az ítélet napján figyelembe fogja venni.