XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. január 14., kedd

Január 14.Zsolt 118,1-4.21-24         (Az Úr napja)

 (Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart. Mondja Áron háza: irgalma örökké tart. Mondják, akik félik az Urat: irgalma örökké tart. Hálát adok neked, mert meghallgattál, te lettél szabadítóm. A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a szemünkben.Ezt a napot az Úr Isten adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta!

Jézus "a szombatok első napján" (Mk 16,2, vö. Mt 28,1; Lk 24,1; Jn 20,1) támadt föl a halottak közül. Mint "első nap", Krisztus föltámadásának a napja emlékeztet az első teremtésre. Mint "nyolcadik nap", mely a szombatot követi, (Vö. Mk 16,1; Mt 28,1) a Krisztus föltámadásával elindított új teremtést jelzi. A keresztények számára a legelső nap lett, az első ünnep, az Úr napja (hé kyriaké hémera, dies dominica), a latin nyelvekben dominica, vasárnap: „A Nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap [a zsidó szombat után], melyben Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot; és Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt föl a halottak közül." (Szent Jusztinosz: Apologiae 1, 67). (KEK 2174).
Feladat a mai napra: Lehetőséget adok Istennek arra, hogy ma hozzám szóljon a Szentíráson keresztül, és szavai által „újjáteremtsen”, megújítson engem.