XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 15., szombat

Július 15.Lk 7,36-50                         (Simon, mondanék neked valamit)
Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!”  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?”  „Úgy gondolom az, akinek többet elengedett” - felelte Simon. „Helyesen feleltél” - mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”

Lukacs evangéliumának hetedik fejezete végén találjuk meg a mai idézetet. A történet újra visszatükrözi a korábban elhangzottakat: a különféle állásfoglalást Jézus viselkedésével szemben. A két ember, a farizeus Simon (akinek a neve csak a történet folyamatán derül ki) és egy bűnös nő (aki névtelen marad), más módon lépnek kapcsolatba Jézussal. Mivel az idézet önmagáért beszél, nem sokat tudunk hozzátenni. De talán fontosabb is, hogy megpróbáljunk magunkat beleképzelni a két személy helyzetébe. Az első olvasás után, mit vált ki belőlünk? Melyik személlyel tudjuk könnyebben azonosítani magunkat? Mit mond nekünk Jézussal való kapcsolatunkról? Kérjük a Szentlelket, hogy Istennek ez az igéje, mutassa meg nekünk saját valóságunkat. Hogy olyan ige legyen számunkra, mely visszatükrözi benső magatartásunkat (nem azt, amit magunkról gondolunk. Mivel gyakran éppen ennél az idézetnél fordul elő az,, hogy azonnal állást foglalunk). Pedig hagynunk kellene, hogy Jézus nekünk is azt mondhassa: „..., mondanék neked valamit.”  
Jézus nem akarja az egyik embert a másik ellen kijátszani. Mindkettőt becsüli, szereti. Mindenkivel olyan módon bánik, amire szüksége van. Simonnak megmutatja, hogy ítélkezése az asszonyról nem helyes. Engedjük meg, hogy Jézussal való kapcsolatunk egyre szorosabbá váljon, egyre mélyebb, szeretőbb legyen.
Feladat a mai napra: Valamivel kifejezem Jézusnak, hogy Ő nekem fontos, hogy Őt szeretem.