XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 27., csütörtök

Július 27.Lk 9,7-9                              (Ki lehet hát, akiről ilyeneket hallok?)
Heródes negyedes fejedelem mindenről hallott, ami csak történt, és nagy kétségek gyötörték. Némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból, mások azt, hogy Illés jelent meg, ismét mások pedig, hogy a régi próféták közül támadt fel valaki. Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát, akiről ilyeneket hallok?” És kereste a módját, hogy lássa.

Heródeshez szintén eljutottak hírek Jézusról. Már nagyon nagy volt Jézus ismertsége. Mivel Jézus Heródes uralma alá tartozott, őt mint az illetékes uralkodót érdekelte, mit mondanak róla. Mi jutott fülébe Jézusról? Három véleményről van szó: János támadt fel a halálból, vagy Illés jelent meg, vagy egy régi próféta támadt fel. Mindhárom az Isten az ó-szövetségi ígéreteire hivatkozik, de mégsem az igazi felfogás arról, ki is az a Jézus. Jézusban valóra váltak a próféták eljövendölései, de más módon, mint ahogyan azt kortársai elképzelték. Heródes más okból nem hitte, hogy ezek a megállapítások helyesek. Maga adta ki a parancsot, hogy lefejezzék, épen ezért nem lehet ő a Messiás. Heródest azonban belülről marcangolta a kérdés: „Ki lehet hát, akiről ilyeneket hallok?” Lukács evangélista Heródes szájába adja ezt a kérdés, pedig ez a kérdés nemcsak számára kérdés, hanem ez a valódi kérdés. Lukács azt szeretne, hogy az olvasó elgondolkodjon ezen a kérdésen: „Kicsoda Jézus?”, annak alapján, amit eddig hallott Jézusról. Néhány verssel később, pedig maga Jézus fogja feltenni ezt a kérdést tanítványoknak: „Kinek tart engem a sokaság?” és „Hát ti kinek tartotok engem?” (Lk 9, 18.20) Erre kell választ adnunk nekünk is. Heródesről még azt is olvassuk, hogy szeretett volna személyesen is találkozni Jézussal: kereste a módját, hogy lássa. Ez vajon hozzá segíti-e, hogy helyes véleménye legyen Jézusról? A későbbiben kiderült, hogy nem: „Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már régóta szerette volna őt látni, mert hallott felőle, és remélte, hogy a szeme láttára valami csodát tesz. ... Heródes a kíséretével együtt megszégyenítette őt.” (Lk 23,8.11) Mivel Jézus nem reagált elvárásai szerint, rosszul bánik vele. Nem engedte, hogy Jézus megismertesse magát. Ezzel szemben mi engedjük, hogy Jézus segítsen nekünk, felismerni, hogy ki is ő valójában.
Feladat a mai napra:  A mai napi találkozásaimban arra figyelek, hogy ne legyen fix véleményem valakiről.