XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 8., szombat

Július 8.Lk 6, 46-49                        (mint a sziklára épített ház...)
Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek meg, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált."

Micsoda komolysággal tekint Jézus a hallgatóira! Mint ha végig tekintene a körülötte álló embereken, amikor azt mondja: Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. Meglepő az a kis szócska: aki „eljön”. Jézus megintcsak nem általánosságokban beszél az emberiségről, hanem azokról, akik eljöttek hozzá, akik vették a fáradtságot és az időt arra, hogy őt hallgassák. Mélységesen értékeli és becsüli azokat, akik tettekre akarják váltani mindennapi életükben, amit tőle hallottak. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült.  Jézus azért jött, hogy igazi útmutatást adjon nekünk. Ezért komolyságot vár a hallgatóitól. Mert hiszen semmit sem használ nekünk az, ha a szentírást olvassuk, elmegyünk misére, imádkozunk és nem akarjuk, hogy hatással legyen ránk. Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek meg, amit mondok? Jézus meghagyja szabad akaratunkat. Hogy valóban aszerint élünk, amit hallottunk, az a mi döntésünktől függ. Fontos megfontolnunk ma, hogy mit is várunk Jézustól? Mit jelent számomra Jézus tanítása? Hajlandó vagyok tanítása szerint alakítani életemet?
Feladat a mai napra: Megfontolom a kérdéseket, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy mélyebb meggyőződéssel dönthessek Jézus útjai mellett.