XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 23., vasárnap

Július 23.Bölcs 12,13.16-19; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!''
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.''
 Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.'' ...” Akinek van füle, hallja meg!''

Az évközi idő 16. vasárnapján, Jézus a mennyek országáról tanít minket az evangéliumban. Három példabeszédet is mond, amivel szemléltetni akarja ennek mély valóságát: A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe;... A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe;... A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.” Mit is értünk Isten országa alatt? Hogyan kell ezeket értelmezni? Jézus a magyarázatban azt mondja: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia.” Josef Ratzinger „a Názáreti Jézus” című könyvében így fogalmazza meg: „Isten országa, aki közöttünk áll, maga Jézus, csak nem ismerjük... Isten országának új közelsége, amelyről Jézus beszél, ő maga. Az ő jelenléte és tevékenysége által a cselekvő Isten egészen új módon itt és most belépett a történelembe.”[1] Ezeken a példabeszédeken keresztül tehát Jézust ismerhetjük meg jobban, valamint jelenlétét, cselekvését, hatását a világban. Jézus a magvető, aki jó magokat vet el a szántóföldbe. „A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az aratás a világ vége”, amikor szétválasztják a igazakat és a gonoszokat. Ott dől majd el az ember végleges sorsa. De még többet is tudhatunk meg Jézusról: „olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.” Jézus, itt saját életére utal, aki földi életében a legkisebbek közül volt, szegény, jelentéktelen, utolsó az emberek között, akire sokan nem akartak hallgatni. Viszont felnőtt és „nagyobb lett minden veteménynél” (azaz minden embernél). Azok azonban, akik hallgatnak rá, hozzá jönnek, nála táplálékra, menedékre, árnyékra, felüdülésre találnak. És végül Jézus élete és jelenléte a kovászhoz hasonlít, mely megkeleszti az egész tésztát. Aki befogadja Jézust az életébe, annak az élete átalakul, jó ízt kap, jézusi ízt, az odaadott szeretet ízét.
Mit jelentenek ezek a példabeszédek számára? Mit tanulhatunk tőlük? Jézus azt mondja a végén: „Akinek van füle, hallja meg!” Vajon van fülünk, hogy meghalljuk azt, amit Jézus igazán üzenni akar nekünk? Törekedjünk arra, hogy Jézust kövessük. Engedjük, hogy Jézus élete, értékrendje, útja, erős legyen bennünk és köztünk, hogy majd a mi életünk is hozzá hasonlóan jó kovász, árnyékot, táplálékot nyújtó fa legyen a világban.
Feladat a hétre: Ezen a héten arra törekszünk, hogy Jézus értékei szerint éljünk.


[1] Josef Ratzinger. XVI. Benedek pápa. A  Názáreti Jézus. 65.o.