XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 18., kedd

Július 18.Lk 8,4-15                            (Kiment a magvető, hogy elvesse a magot)
Amikor egyszer nagy tömeg vette körül és a városokból tömérdek nép zarándokolt hozzá, mondott egy példabeszédet: „Kiment a magvető, hogy elvesse a magot. Vetés közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az ég madarai felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak. Kikeltek, de aztán elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet. Ismét más szemek szúrós bogáncs közé hulltak. A szúrós bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket. A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” Amikor befejezte, fölemelte a hangját: „Akinek van füle a hallásra, az hallja meg!” Tanítványai megkérdezték, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek csak a példabeszédek szólnak, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. Ez a példabeszéd értelme: A mag az Isten szava. Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön a gonosz lélek, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel fogadják a tanítást, de nem ver bennük gyökeret, így aztán a kísértés idején hűtlenné válnak. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják, de később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. A jó földbe hulló szemek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek.

Jézus ezzel a példabeszéddel elkezd egy fontos tanítást, amit a következő idézetekben is felkarol és kifejt. A magvetőről szóló tanítás, amint Jézus kifejti a tanítványainak, az Isten igéjének hallgatásáról szól. Ki az aki termést hoz? Akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek. Jézus el akar gondolkoztatni minket. Tudjuk, hogy körbejárta a vidéket, hogy hirdesse Isten országát. Tanítását különféle módon fogadták. És lehet, hogy a tanítványokban felmerült a kérdés, hogy miért nem követik Jézust az emberek? Mi akadályozza meg őket attól, hogy megújuljanak, és gyümölcsözővé váljon életük? És Jézus felsorolja: Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön a gonosz lélek, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel fogadják a tanítást, de nem ver bennük gyökeret, így aztán a kísértés idején hűtlenné válnak. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják, de később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. Komoly erőfeszítést igényel a részünkről, hogy gyümölcsöt hozzon bennünk Jézus tanítása. Jézus azonban se nem kategorizál se nem fatalista. A különféle helyek életünk különféle stádiumait is jelezhetik, hiszen mindegyik ismerős lehet számunkra. Vannak pillanatok, amikor azt tapasztaljuk, hogy kísértéseket szenvedünk, vagy az élet gondjai elleptek minket és akkor távolabb érezzük magunkat Jézustól. De nem mondja azt, hogy ezek akkor elvesztek örökre. Példabeszéde inkább arra akar serkenteni minket, hogy mindig újra törekedjünk arra, hogy tiszta és jó szívvel hallgassuk Isten szavát, tartsuk is meg, váltsuk életre és akkor meglátjuk, hogy életünk is nagyon gyümölcsöző lesz.
Feladat a mai napra:  Mit tehetek ma, hogy komolyan vegyem újra Jézus szavát?