XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. július 25., kedd

Július 25.Lk 8,49-56                         (Ne félj, csak higgy! Megmenekül.)
Még beszélt, amikor valaki ezt a hírt hozta a zsinagóga fejének: „Meghalt a lányod. Ne fáraszd tovább a Mestert.” Ennek hallatára Jézus így szólt hozzá: „Ne félj, csak higgy! Megmenekül.” Amikor odaértek a házhoz, nem engedett be senkit, csak Pétert, Jakabot, Jánost, meg a lány apját és anyját. Mindenki sírt, jajgatott, gyászolta a leányt. „Ne sírjatok! - szólt rájuk. - Nem halt meg, csak alszik.” Kinevették, mert tudták, hogy meghalt. De ő megfogta a kezét, és emelt hangon felszólította: „Leány, kelj föl!” Erre visszatért a lélegzete, és rögtön fölkelt. Ezután meghagyta, hogy adjanak neki enni. A szülők nem tudtak hova lenni az ámulattól. Megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak a történtekről.

Jézus úton van Jairus háza felé. A zsinagóga feje azt kérte Jézustól, hogy menjen el hozzá, mert tizenkét éves egyetlen lánya haldoklik. Most pedig valaki ezt a hírt hozza a zsinagóga fejének: „Meghalt a lányod. Ne fáraszd tovább a Mestert.” Mivel a lány már meghalt, már nem volt szükség Jézus segítségére. Most már senki sem tehet semmit. Mikor kerülünk mi is olyan szituációkba, amikor éppen így gondolunk? Olyan reménytelen helyzetnek tekintjük a szituációt, hogy azt gondoljuk, itt már Jézus sem tehet semmit. Néha egy belső hang mondja nekünk: Ne fáraszd tovább a Mestert. Jézus viszont bátorítja Jairust: „Ne félj, csak higgy! Megmenekül.” Fontos, hogy ilyen helyzetekben mégis Jézushoz forduljunk és megkérdezzük tőle: „Jézus, mit gondolsz? Van még tovább, van megoldás?” Minket is bátorítani fog: „Ne félj, csak higgy! Jó lesz. Van remény. ... ”. Ehhez azonban szükséges, hogy higgyünk Jézusban, ahogyan Jairus hitt benne. Jézus csak három tanítványának engedte meg, hogy bemenjen vele a házba. Ezt a három apostolt már máskor is kiválasztotta Jézus, mint a vele történő különös események tanúit (Jézus színeváltozásánál, Getszemáni kertben). A gyásznép kinevette Jézust, amikor azt állította, hogy a lány csak alszik. Miért mondta ezt Jézus? Talán nem azért, mert ne tudta volna, hogy a lány tényleg nem halt meg, hanem mert más valakit felébreszteni, aki alszik, mint valakit életre kelteni, aki meghalt. Ez utóbbira pedig egy ember sem képes. Jézus nem akarta kitüntetni magát egy különleges csodával, mindenekelőtt segíteni akart. Azért sem akarta, hogy másoknak szóljanak a történetekről. A mai imádságban gondolkozzunk el azon, a történetben melyik személyben ismerhetünk leginkább magunkra, melyik személlyel tudunk legjobban azonosulni: a kérelmezőkkel; azokkal, akik mondják, hogy nem kell molesztálni Jézust; a kiválasztott tanítványokkal; a lánnyal, akiért mások kértek vagy, ... .
Feladat a mai napra:  Egy számomra reménytelen helyzetben Jézushoz fordulok.