XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 10., szerda

Január 10.Jn 1,1-4                                                                               (Az igében élet van)
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.

János evangelista úgy vezeti be Jézus életét evangéliumának kezdetén, hogy ő az Isten Igéje, aki kezdetben volt és hogy Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Ha tegnap arról elmélkedtünk, hogy minden ember az Isten szájából kimondott, megtestesült szó, akkor ez elsősorban és leginkább Jézusra igaz, aki az első szó, amit az Atya kimondott. Hiszen hitvallásunk szerint is Jézus az Atyától született az idő kezdete ellőtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, aki az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a  mi üdvösségünkért leszállott a mennyből (Nicea-konstantinápolyi hitvallás). Tehát az Isten Igéje nemcsak egy szó, hanem egy konkrét személy, aki magában hordozza Isten életét és világosságát. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. Hogy ez mennyire igaz, akkor tapasztaljuk, amikor a Szentírásból olvasunk és az mélyen megnyugtat minket, békét, örömöt, belátást ad. Ez az élet, amit a Szentlélek ad nekünk, amikor Isten Igéjében elmerülünk. És egyben világosság is. A világosság János számára leginkább egy belső valóságra utal: a nép, amely sötétségben jár, az a nép, amely Isten ismeretének hiányában, tudatlanságban él, aki számára csak az az igazság, amit gondol, érez és lát. A világosság ott nyilvánul meg az emberben, amikor beengedi életébe Isten igazságát (az egyetlen igazságot!), amikor engedi, hogy az Isten igéje átvilágítsa életét és megszabadítsa az önzés és a bűn sötétségéből, és meghonosítsa benne az evangéliumi értékeket, és legfőképpen a krisztusi szeretetet.
Feladat a mai napra: Ma időt keresek arra, hogy Máté evangéliumából elolvassam az 5. fejezetét  és elgondolkozzak róla.