XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. január 24., szerda

Január 24.1Kir 19,15-16.19-21        (A nekünk adott üzenet másnak is új célt adhat)
Az Úr azonban azt mondta neki: „Menj, fordulj vissza és vedd utadat Damaszkusz pusztasága felé! Aztán menj, és kend föl Hazaelt Arám királyává, Jehut pedig, Nimsi fiát, Izrael királyává. Végül Elizeust, Safát fiát, Abel-Melochából kend fel magad helyett prófétává. Amikor onnét elment, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Az otthagyta az ökröket, Illés után szaladt és így szólt: „Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Azt mondta neki: „Menj csak, de térj vissza! De hát mit tettem veled?” Azzal (Elizeus) elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökröket és odaadta az embereknek, egyék meg őket. Aztán elindult, Illés nyomába szegődött és a szolgája lett.

Milyen fontos hírvivők vagyunk egymás számára. Hányszor történt meg velünk, hogy Isten üzenetét, akaratát abban fedeztük fel, amit mások üzentek nekünk vagy cselekedtek rajtunk. Így történt Elizeussal is. Illés, életének nagy mélypontján volt, amikor elment a Hóreb helyére imádkozni. A hegyen Istennel találkozott, aki megértette helyzetét és arra szólította fel őt, hogy kenje föl Hazaelt Arám királyává, Jehut pedig, Nimsi fiát, Izrael királyává. Végül Elizeust, Safát fiát, Abel-Melochából kend fel magad helyett prófétává. Így is tette. Amikor Elizeusra rátette köntösét, Elizeus megértette, hogy mit jelent ez a cselekmény. Ezentúl prófétának kell lennie. Micsoda változás volt ez számára, aki előtte földművesként élte az életét. Gondolta volna valaha, hogy majd Isten küldöttje lesz, bejárja az országot és Istent fogja elvinni az embereknek? Isten nem közvetlenül hirdette ki akaratát Elizeusnak, hanem Illésnek. Illés pedig komolyan vette Isten hozzá intézett szavát, és Elizeus rögtön felismerte, hogy Isten hívta őt. Milyen fontos, hogy odafigyelünk Isten szavára! Egymás számára Isten eszközei, hírnökei lehetünk. A Szentlélek pedig felismerteti velünk, hogy abban, amit a másik mondott nekünk, maga az Isten szólt hozzánk. Merjük hát továbbadni Isten szavát azoknak, akikhez küld minket, hogy általunk könnyebben felismerjék Isten szándékát az életükkel!
Feladat a mai napra: Odafigyelek arra, amit mások mondanak nekem, és az imádságban Isten elé tárom helyzetüket, átbeszélem vele, és a kapott fényt megosztom velük.