XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. december 8., vasárnap

December 8.

Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.

Izajás próféta könyvében több helyen találhatunk jövendöléseket a Messiásról. A Messiásra jellemző az, hogy az Úr lelke nyugszik rajta, és hogy a Szentlélek tölti el. Ebben a részben Izajás leírja pontosan, mi jellemzi a Szentlelket. Ebből lettek a keresztény hagyomány szerint a Lélek hét ajándékai: a bölcsesség, az értelem, a tanács, az erősség, a tudás, az Isten félelme és a jámborság. Szépen lehet látni, ahogyan Jézus, a Messiás életében megmutatkoznak a Lélek ajándékai. Az első, amit Izajás próféta a Messiás viselkedéséről mond, pedig az: „Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat”. Jézus nem emberi módon ítélt, hanem Isten szerint. Az emberek megítéléséhez, értékeléséhez felhasználta a Lélek ajándékait. Mindennap sok emberrel találkozunk, és tudatosan vagy tudatlanul véleményt alkotunk róluk. Kérni szoktuk ilyenkor a Szentlélek segítségét, hogy adja meg nekünk a bölcsesség, az értelem és a tanács lelkét? A bölcsesség lelkét pl. ahhoz, hogy bölcsen beszéljek; az értelem lelke, hogy jobban megértsem a másik helyzetét; a tanács lelke, hogy jó tanáccsal szolgáljak neki. A Szentlélek segít, hogy Isten fényében tudjam látni a másik embert.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, mikor szoktam ítélkezni. Ehhez kérem a Szentlélek ajándékát.