XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. november 6., szerda

November 6.

1Kor 12,12-27           (Az emberek közötti egyenlőség és különbözőség)

A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt mondaná is: „Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy. A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem” vagy a fej a lábnak: „Nincs rád szükségem.” Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.

Az egy Isten képmására teremtett összes ember ugyanazzal az értelmes lélekkel, ugyanazzal a természettel és ugyanazzal az eredettel bír. Krisztus áldozatától megváltva valamennyien egy és ugyanazon isteni boldogságban való részesedésre kapnak meghívást: tehát mindannyian ugyanannak a méltóságnak örvendenek. (KEK 1934). Az emberek közötti egyenlőség lényegileg a személyi méltóságukra és a belőle fakadó jogokra támaszkodik: "A személy alapvető jogaiban a diszkrimináció minden -- nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapú --társadalmi vagy kulturális formáját le kell győzni és meg kell szüntetni, mint Isten tervével ellentétes dolgot." (II. Vat. GS 29). (KEK 1935). Elvben mindenki egyetért ezzel, de a gyakorlatban ez hogyan néz ki? Mennyire szállunk azok segítségére, akiket diszkriminálnak? Vagy mennyire félek attól, hogy nekem is bajom esik, ha kiállok valaki mellett, akit bántalmaznak. A 21. században az egyik legerősebb keresztényüldözés folyik. Közel keleti országokban, Afrikában, de Európában is. Vajon akarok-e tudni róla, vagy elkönyvelem, hogy ilyen lehetséges, és jó, hogy nem itt történik a házam előtt? Fontos az imádságban Isten előtt elgondolkoznunk azon, hogy mit vár tőlünk az Úr. Ha egymás testvérei vagyunk, összetartozunk, akkor hogyan tudunk egymásnak segíteni? S ebben talán az első, legfontosabb lépés, hogy lebontom a közömbösség falát, utána járok, pl. az interneten, és engedem, hogy közel kerüljenek hozzám ezek az emberek, családok, s az élethelyzetük, sorsuk. Sok lehetőség van arra, hogy pl. csatlakozzam egy levél-akcióhoz, mely kéri pl. foglyok szabadon engedését. És nagyon fontos az értük való imádság, pl. rendszeresen belefűzni a rózsafüzérbe szándékaim közé az üldözött keresztényekért való imát. Így a szívünk nem zárkózik el, érzékenyé válik és Krisztus misztikus testében pumpálja a hit, remény és szeretet megerősítő erejét azokba a testrészekbe, amelyek leginkább szenvednek.

Feladat a mai napra: Ma szolidaritást vállalok más népből, nemzetből való hittestvérem iránt. Érdeklődöm az aktuális keresztényüldözések iránt (pl. http://kozbenjaro.blog.hu/ vagy http://www.csi-magyarorszag.hu/index.php) honlapon, részt veszek interneten egy közbenjáró levél elküldésében és felajánlok értük egy tized rózsafüzért.