XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. június 19., péntek

Június 19.Iz 11,1-5.10-11        (a Messiás és az Ő Lelke közötti kapcsolat)

Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye. Azon a napon az Úr újra kinyújtja kezét, hogy birtokba vegye népe maradékát.

„Iz 43,19-ben az "Íme, én új dolgokat művelek" két profétai irányzatra utal: egyik a Messiás várására, a másik az új Lélek hirdetésére vezet, és mindkettő a csekély "maradék" felé tart, "a szegények népe" felé (vö. Szof 2,3), mely reménykedve várja "Izrael vigasztalását" és "Jeruzsálem megváltását" (Lk 2,25.38). Máskor már láttuk, miként valósította meg Jézus a rá vonatkozó próféciákat. Itt azokra szorítkozunk, amelyekben inkább a Messiás és az Ő Lelke közötti kapcsolat jelenik meg.” (KEK 711) „A várt Messiás arcvonásai az Emmánuel könyvben (vö. Iz 6-12) kezdenek körvonalazódni (amikor "Izajás (...) látta [Krisztus] dicsőségét": Jn 12,41), különösen Izajás 11,1-2 versében,” (KEK 712) amelyeket a mai idézetben találunk meg. Érdemes ma abból a szempontból is elmélkedni ezen, hogy milyen módon mutatkozik meg Jézus életében, hogy Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. A bölcsesség lelkére gondolva, talán azonnal eszünkbe jut a 12 éves Jézus, aki növekedett bölcsességben. Lehet, hogy számunkra az erősség lelke inkább Jézus szenvedéseiben nyilvánult meg. Hol fedezzük fel Jézus életében a Szentlélek többi ajándékát? Amikor mi kérjük azokat önmagunk számára, fontos, hogy csak abban az értelemben kérjük, ahogyan Jézusban tükröződnek vissza.
Továbbá „a Messiás vonásai főként a Szolga énekeiben nyernek kinyilatkoztatást (vö. Iz 42,1-9; Mt 12,18-21; Jn 1,32--34; Iz 49,16; Mt 3,17; Lk 2,32; Iz 50,4-10; 52, 13-15; 53,12). Ezek az énekek hirdetik Jézus szenvedésének értelmét és megjelölik a módot, ahogyan Ő ki fogja árasztani a Szent Lelket, hogy életet adjon a sokaságnak: nem kívülről, hanem "a mi szolgai alakunkat magára öltve" (Fil 2,7). Magára véve a mi halálunkat, tudja közölni velünk az Ő Lelkét, aki az életé.” (KEK 713) „Ezért kezdi Krisztus a Jó Hír hirdetését Izajás ezen sorainak magáévá tételével (Lk 4,18-19, vö. Iz 61,1-2): "Az Úr Lelke rajtam; mert fölkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak az elbocsátást, és a vakoknak a látást, hogy elküldjem a megtörteket az elbocsátásban, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."” (KEK 714)
Feladat a mai napra: Kiválasztom a fenti idézetből a Szentlélek azon tulajdonságát, amelyre úgy érzem, szükségem van, és kérem, hogy a Szentlélek ajándékozzon meg azzal.