XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. június 8., hétfő

Június 8.Lk 12,49-50                     (a tűz)

Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, míg be nem teljesedik.

„Míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte, a tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja. Illés próféta, aki "mint tűzvész jött, és szava lángolt, mint az égő kemence" (Sir 48,1), imádsága által tüzet hozott le az égből a Kármel-hegyi áldozatra (vö. 1Kir 18,38-39) mint a Szentlélek tüzének előképét, mely átalakít mindent, amit megérint. Keresztelő János, "aki Illés erejében és »lelkében«" (Lk 1,17) jár az Úr előtt, úgy hirdeti Krisztust, mint "aki Szentlélekben és tűzben fog keresztelni" (Lk 3,16), abban a Szentlélekben, akiről Jézus mondja később: "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon." (Lk 12,49) A Szentlélek "lángnyelvek alakjában" száll a tanítványokra pünkösd reggelén, és tölti el őket, (vö. ApCsel 2,3-4). A lelki hagyomány megtartja a tűz szimbolikáját, mint ami a legjobban kifejezi a Szentlélek működését: "Ne oltsátok ki a Lelket" (1Tesz 5,19).” (KEK 696)
Ma tekintsünk életünkre és fedezzük fel, hogy mennyire lángol bennünk a Szentlélek tüze. Melyik területen érezzük, hogy jó lenne, hogy ott átalakítás történjen? Megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ugyanazzal a kívánsággal irányítja ránk tekintetét, amelyet az evangéliumi idézetben fejez ki: „Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbantsam benned a tüzet, szeretetem tüzét. Ez olyan tűz, amely ég, de nem ég el, nem fog elégetni téged.” Mert olyan tűz ez, ami akkor Mózes előtt megjelent a csipkebokorban: „Ekkor megjelent neki az Úr angyala, tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor lángol, de nem ég el.” (Kiv 3,2) Kérjük, hogy a Szentlélek szívünkben gyújtsa meg újra a szeretet tüzét, és hogy a világ szelleme ne tudja azt kioltani. A gyertya lángját könnyen elfújja a szél, de az erdei tüzet bármilyen szél csak még jobban lángra lobbantja. Ne féljünk a Szentlélek tüzétől és nyújtsuk oda neki mind azt, ami fenyeget, hogy kialudjon.
Feladat a mai napra: A nap folyamán ma többször imádkozzuk a "Veni Sancte Spiritus" imádságát: „Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennük szereteted tüzét”.