XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. június 20., szombat

Június 20.Ez 36,22-28                     (az Ő lelkének várása)

Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nem miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, amelyek közé kerültetek. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet megszentségtelenítettek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr - mondja az Úr, az Isten -, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kivezérellek benneteket a népek közül, összegyűjtelek minden országból és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek.

„A közvetlenül a Szentlélek elküldésére vonatkozó profétai szövegek olyan jövendölések, amelyekben Isten népének szívéhez szól az Ígéretek nyelvén, a szeretet és a hűség hangnemében (vö. Ez 11,19; 36,25-28; 37,1-14; Jer 31,31-34; Jo 3,1-5), aminek beteljesülését Szent Péter fogja kikiáltani pünkösd reggelén (vö. ApCsel 2,17-21). Ezen ígéretek szerint "az utolsó időkben" az Úr Lelke meg fogja újítani az emberek szívét azáltal, hogy beléjük vési az új Törvényt; Ő fogja összegyűjteni a szétszórt és megosztott népeket, és megbékélteti őket; az első teremtést átformálja, és ott az emberekkel fog lakni Isten békességben.” (KEK 715)
„A "szegények" (vö. Szof 2,3; Zsolt 22,27; 34,3; Iz 49,13; 61,1; stb.), az alázatosak és szelídek népe, akik teljesen ráhagyatkoztak Isten titokzatos terveire - azok népe, akik várják az igazságot, de nem az emberektől, hanem a Messiástól -, a Szentlélek nagy és titokzatos műve végig az ígéretek idején Krisztus eljövetelének előkészítésére. A Lélek által megtisztított és megvilágosított szívük értéke a zsoltárokban mutatkozik meg. Ezekben a szegényekben az Úr Lelke "tökéletes népet" készít (vö. Lk 1,17).” (KEK 716)
Köszönöm, Uram, hogy mi már az utolsó időkben élhetünk, hogy már a Te Lelkedet oltottad  belénk és általa gondoskodsz róla, hogy parancsaid szerint éljünk. Köszönöm, hogy megújítod a mi szívünket, hogy bármikor megteszed megint, ha hagytuk, hogy megkeményedjen. Mutasd meg, Szentlélek, ha elzártam a szívemet Tőled vagy bizonyos embertársaim elől. Vegyél el ma tőlem mindent, ami kemény, merev bennem, és adj nekem hússzívet, szeretetteljes szívet. Köszönöm!
Feladat a mai napra: Felkeresem a kapcsolatot valakivel, akivel régóta nem beszéltem. Kérem a Szentlelket, hogy Ő mutassa meg számomra, hogy ki lehetne ez.