XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. szeptember 21., szerda

Szeptember 21.Zsolt 22,13-19          (szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben)
Hatalmas tulkok vesznek körül, Básán bikái körülfognak.
Szájuk kitátva, mint zsákmányra éhes ordító oroszláné.
Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben.
Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt.
Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték, és a halál porába fektettek.
Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak,
elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.

A zsoltáros itt nagy kifejezőerejű képekkel beszél állapotáról, az ellenségeskedésekről csakúgy, mint betegségéről. Az első versben az ellenség vadállatok képében áll előttünk. Básán vidékén jó legelők voltak; erős bikákat, bakokat és kövér teheneket tenyésztettek ott. Aztán a zsoltáros oroszlánhoz hasonlítja ellenségeit, a 17. versben pedig vadászkutyákhoz, és ő maga lesz az űzött vad. Ahogyan testi állapotát leírja, súlyos betegségről lehet szó. Talán magas láza van, ezért elképzelhető, hogy saját izzadságában úszik: „olyan vagyok, mint a kiöntött víz”. Csontjai erősen fájnak, torka kiszáradt. A betegség miatt már nagyon a halál közelében érzi magát, sőt a körülötte levők tudtára is adják ezt. Úgy bánnak vele, mintha már meghalt volna: a jelenlétében osztozkodnak ruháin. Egy ilyen nehéz helyzetben inkább megértést, vigasztalást, gondoskodást várnánk környezetünktől, ezért különösen is fájdalmas ez, ahogy az emberek kárörvendve néznek rá, és kihasználják védtelen helyzetét. A zsoltáros Isten előtt önti ki szívét, nagyon részletesen beszámol Istennek helyzetéről. Ennek is helye van az imádságban. Nem fölösleges, hogy szavakba foglaljuk azt, amit éppen élünk. Akkor is, ha gyengének érezzük magunkat, vagy ha alig találunk szavakat. A zsoltár szavai segíthetnek nekünk ebben, bár talán a mi jelenlegi helyzetünk nem ennyire súlyos. Persze nemcsak testi betegségre lehet vonatkoztatni mindezt, hanem lelki állapotra is. Mikor éreztük, hogy a szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben? Imádságunk közben Jézussal is beszélhetünk erről, őt kérdezve, mit jelentenek számára a zsoltár szavai, hogyan élte ő meg ezeket.
Feladat a mai napra: Figyelek az emberekre, akikkel a mai napon találkozom. Ha valaki beteg vagy nehéz helyzetben van, kifejezem megértésemet, illetve vigasztaló szavakkal fordulok felé.