XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. szeptember 25., vasárnap

Szeptember 25.Ám 6, 1a. 4-7; 1 Tim 6, 10-19; Lk 16, 19-31
Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság: jó néhányan, akik hozzá szegődtek, eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja a boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsőség és az örök hatalom!  Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. Így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet.

Mikor hallgatnak az emberek végre az okos szóra? - Vajon nem teszünk fel mi is hasonló kérdést, amikor mostanában hallgatjuk a híreket a világ eseményeiről, pl. a polgárháborúról Szíriában, vegyi fegyverek használatáról, keresztényüldözésről Pakisztánban stb. Még szemem előtt van a nagy címsor az egyik német újságban a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után: „Ez a nap megváltoztatta a világot. Ezentúl minden más lesz.” De azóta tényleg lénylegesen változott a világot, megtértek az emberek, jobb lett a világ? Vagy nem maradt-e minden inkább a régiben? A jövendölések, hogy 2012-ben vége lesz a világnak, nem vezettek nagy megtérésekre. Sokan azt gondolják, hogy ha még nagyobb katasztrófák történnének, akkor csakugyan megváltoznának az emberek. A mai evangéliumi példabeszédben halljuk, hogy a gazdag ember azt hiszi, hogy ha elmenne hozzájuk Lázár, és bizonyságot tenne előttük, az öt testvére megváltoztatná az életmódját és így nem jutna a gyötrelmek helyére. Ábrahám erre azt felelte neki: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” Kire hallgatunk? - ez a példabeszéd kulcskérdése. Vagyis az a kérdés: miért nem elégszünk meg azzal és nem hallgatunk arra, amit Isten már mondott nekünk? Ha ma – én és te – Isten szavára hallgatunk, akkor más lesz a világ. Amit Isten a biblián keresztül mond nekünk, azt kell a szívünkre vennünk. Így a mai szavát is: „Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.” Ha ezeket a szavakat komolyan vennénk, és a szerint élnénk, tényleg megváltozna a körülöttünk levő világ. És mire gondol Szent Pál, hogy mitől kéne menekülnünk? Elsősorban a kapzsiságtól kell óvakodnunk, mert ez minden bajnak a gyökere. Aztán szükséges, hogy helyesen bánjunk a gazdagsággal. „Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.” Törekedjünk az erényekre, egyrészt az emberi erényekre, mint az igazságos lelkületre, az életszentségre, a türelemre és a szelídségre, másrészt pedig a három isteni erényre: a hitre, a szeretetre és a reményre. A mai biblia idézetek legyenek számunkra iránymutatói egy jobb világ kialakítására, hallgassunk rájuk.
Feladat a mai napra: Kiválasztok magamnak egy erényt a Szentleckéből, amire ezen a héten különösen szeretnénk odafigyelni és törekedni.