XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. szeptember 9., péntek

Szeptember 9.Zsolt 18,33-46                   (Üldöztem ellenségeimet s utolértem őket)
Isten felövezett erővel, feddhetetlenné tette utamat.
Lábam gyorssá tette, mint a szarvas lábát, biztos magaslatra vezetett fel.
Kezemet harcra tanította, s hogy karom acélhúrt feszítsen, azt parancsolta.
Üdvösséged pajzsát adtad nekem. [jobbod erősen tartott], jóságod naggyá tett engem.
Lépteim alá széles utat adtál, lábam nem botladozott. Üldöztem ellenségeimet s utolértem őket, nem tértem vissza, míg meg nem semmisültek.
Lesújtottam őket, s nem keltek föl többé, a lábam alatt összeroskadtak.
A harcra felöveztél bátorsággal, ellenfeleimet alám aláztad.
Ellenségeimet megfutamítottad, s akik gyűlöltek, azokat semmivé tettem.
Kiáltottak, de nem jött szabadító, hívták az Urat, de nem hallotta meg szavuk.
Én pedig szétvertem őket, mint a szél a port, s mint az utca sarát, letapostam őket.
Kiragadtál a lázongó tömegből, és a népek fejévé tettél. A népek, amelyeket nem ismertem, szolgáim lettek,
és első szavamra engedelmeskedtek. Az idegenek fiai kegyemet keresték,
az idegenek fiai elsápadtak félelmükben, s remegve jöttek elő váraikból.

Első olvasásra igen durva, vérengzős kép rajzolódik lelki szemeink elé. Szinte eltudjuk képzelni Dávidot, amint a harctéren áll és kardjával leküzdi az ellenséget. És elképzelhető, hogy első reakciónk elutasító, nem tudok ezzel mit kezdeni, nem nekem szól. Mégis, miről beszél és milyen üzenetet hordozhat a számunkra? Dávid úgy kezdi: Isten felövezett erővel, feddhetetlenné tette utamat.  És elmondja miként tapasztalta meg azt az erő, amit Istentől kapott. Vele együtt mindenre képes lett, főként arra hogy megvédje az igazságot, és leküzdje a rosszat, az ellenséget. A harc, a lelki küzdelem nem idegen fogalmak a keresztény spiritualitásban. Sőt, szinte minden szent beszél lelki harcairól, és int arra, hogy fel kell vérteznünk a gonosz támadásai ellen. Szent Pál így int minket: Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. (Ef 6,10-13). Aztán a további versekben elmondja, hogy a fegyverzetünknek hogyan kell kinéznie: Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát. (Ef 6,14-19). Mennyire fontos pont a mai világban az, hogy mi keresztények tudjunk helyt állni, kiállni hitünk mellett, megvédeni az értékeinket, az erkölcsös életet, az igazságot. Legtöbbször nem emberek ellen kell küzdenünk, hanem inkább a jelen lévő felfogások ellen, szellemi áramlatok ellen, amelyek beszivárogtatják a tudatunkba az önzést, az én-központúságot, az istentelen életmódot, a hazugságot, az anyagiasságot és erkölcstelenséget. Okos, logikus argumentumokkal, érvekkel megértetik velünk, hogy miért is jobb úgy gondolkodni, ahogy mindenki gondolkodik, és felhagyni keresztény értékrendünkkel. Ha a keresztény nincs tudatában annak, ami körülötte zajlik, és hogy a legnagyobb hitbéli támadás nem kívülről, hanem belülről jön, a gonosz által provokált ellenséges gondolatok és érzések által, akinek csak egy célja van: eltávolítani minket az Istentől és szeretteinktől, akkor le fog gyengülni a hitben és a szeretetben, és végül el fog pártolni az egyháztól és szeretteitől is. És ezzel saját örök életünket kockáztatjuk meg, hiszen Jézus is mondja, hogy csak aki mindvégig kitart, az üdvözül (Mt 10,22). Nem könnyű a mai világban megmaradni kereszténynek. És mindannyian érzzük ennek a kihívását. De mit teszek érte? Mire van most leginkább szükségem ahhoz, hogy megmaradjak Isten útjain?
Feladat a mai napra: Kiválasztok Szent Pál felsorolásából egy eszközt, amit ma különösen használni akarok.