XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. június 24., szombat

Június 24.Lk 5,33-39                         (Az új bor új tömlőbe való)
Ők azonban ezt mondták neki: „János tanítványai böjtölnek és imádkoznak, s ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid ellenben esznek és isznak.” Jézus ezt válaszolta nekik: „Képesek volnátok böjtre fogni a násznépet, amikor még vele van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.” Példabeszédet is mondott nekik: „Senki sem hasít ki új ruhából foltot ócska ruhára. Hisz akkor az újat is tönkretenné, s az ócskára se illenék az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Vagy ha mégis, az új bor szétveti a tömlőket, a bor kiömlik, a tömlők meg tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való. Aki óbort iszik, nem kíván újat inni, mert hisz: Jobb az ó! - mondja.”

Érdekes kérdéssel találkozunk a mai részletben: János tanítványai böjtölnek és imádkoznak, a farizeusok tanítványai úgy szintén. A te tanítványaid miért nem teszik ugyanezt? Jézus nem magyarázkodik nekik, hanem egy ellen kérdést tesz fel nekik: „Képesek volnátok böjtre fogni a násznépet, amikor még vele van a vőlegény? A kérdésből kiderül, hogy nem a cselekmény az igazi kérdés, hanem az, hogy mi a különbség Keresztelő János, a farizeusok és Jézus között? Azért nem böjtölnek, és nem is böjtölhetnek, mert itt nem csupán ember van jelen, hanem Isten Fia. Különben Jézus tanítványai is böjtölnének. Rá is utal arra hogy eljönnek a napok, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. És emlékszünk arra, hogy meg is tanítja tanítványait imádkozni. Felkészíti őket arra, ami majd jön. De most velük van és ilyenkor nem lehet böjtölni. De még nagyon imádkozni sem kellett nekik, hiszen Jézusban Isten van jelen, és amikor vele beszélgetnek, akkor Istennel beszélgetnek. Tehát állandóan imádkoztak. De Jézus példabeszédet is mond nekik, hogy ezzel ráutaljon nekik a helyzetre: „Senki sem hasít ki új ruhából foltot ócska ruhára. Hisz akkor az újat is tönkretenné, s az ócskára se illenék az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Vagy ha mégis, az új bor szétveti a tömlőket, a bor kiömlik, a tömlők meg tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való. Aki óbort iszik, nem kíván újat inni, mert hisz: Jobb az ó! - mondja.” Ez a példabeszéd eszünkben juttathatja Isten jövendölését Izajás próféta könyvéből: „Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok?” (Iz 43,19) Ezzel a példabeszéddel rá akar mutatni arra, hogy itt valami teljesen új dolog történik. A görög szócska παλαιούς, ami kétszer is előfordul a ruhánál és a tömlőnél, annyit jelent mint „régi, elavult”, nem annyira pejoratív értelmű mint „ócska”. Jézus nem minősíti le a régit, se nem veti el. Annak is megvan a jelentősége és értéke. De az újat nem szabad a régivel összevegyíteni, mert abból nem sül ki semmi jó. Mint a régi tömlő már nem elég rugalmas az új bor befogadására, úgy azok is sokszor úgy járnak, akik a régi dolgokhoz, módszerekhez ragaszkodnak, azokat szokták meg. És ez nem is baj. A kettő, a régi és az új, megfér egymás mellett, ha egymást tiszteletben tartják.
Feladat a mai napra: Mit jelentenek számomra Isten új útjai? Készen állok befogadásukra? Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen nekünk abban, hogy az új dolgokat szabadsággal tudjuk elfogadni.