XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. június 25., vasárnap

Június 25.Jer 20,10-13; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

A mai napon az évközi idő 12. vasárnapját ünnepeljük. A húsvéti idő, valamint a Szentlélek eljövetelének, a Szentháromság ünnepének és Krisztus Testének és Vérének ünnepe után az évközi időszak folytatódik. Jézus tanítását hallgatjuk, és keressük annak a módját, hogy életre váltsuk azt. A mai evangéliumban Jézus bátor hitvallásra hívja apostolait. Hitvallásunk anyaga mindaz, amit a Jézussal való párbeszédben hallunk, mindaz amire bennünket tanít: Igéje és az Egyház tanítása által. Ha híreket hallgatunk akár a TV-ben vagy rádióban úgy tűnik, hogy az embereket csak a negatív rémhírek érdeklik. Milyen fontos, hogy Jézus evangéliumát adjuk tovább! Jézus arra buzdít minket, hogy akár a háztetőről is hirdessük. Mert a TV-csatornákban és tömegkommunikációban hallgatott hírek az evilági életre irányul. Jézus apostolának azonban az emberek üdvösségét kell szolgálnia. Legyen szívügyünk, hogy Jézus örömhíre eljusson az emberekhez! Gondolkodjunk el most azon, hogy mit akar nekem ezzel mondani? Mire akar esetleg rátapintani saját életemben?  Halljuk meg Jézus bátorító üzenetét: Ne félj senkitől! Ne félj azoktól, akik esetleg leintenek. Ne félj megosztani az imádságodat. Hiszen ezzel a testvéreid üdvösségét szolgálod. Mi következik számomra ebből? Milyen következő lépésre indít engem? Ha Jézus igazán megérintette lelkemet, nem tudom elrejteni örömömet. Hálatelt szívvel és gyermeki bizalommal váltsuk tettekre és osszuk meg örömünket másokkal.
Feladat a mai napra: Életre váltom azt, amit a mai imádságomban megértettem.