XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. május 19., szombat

Május 19.


Ef 6,10-18 (Az Egyház tagjainak a Szentlélek erejében a gonosz szellemek ellen kell harcolniuk)
Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért.

Krisztus országa azonban, mely az Egyházban már jelen van, még nem teljesedett be. Az Országot a gonosz hatalmak még támadják, jóllehet gyökerében Krisztus húsvétja már legyőzte őket. A mostani idő az Úr szerint a Lélek és a tanúságtétel ideje, de olyan idő is, melyet a közelgő „szorongatás” és az Egyházat nem kímélő gonosztól való próbatétel határoz meg, és bevezeti az utolsó napok harcát. (Vö. KEK 671-672) Az első Pünkösd óta a Szentlélek hatékony módon jelen van a világban és az Egyházban, de a gonosz lélek is munkálkodik, ő pedig megpróbálja elszakítani az embereket Istentől. Ezért még mindig érvényesek Pál apostol szavai: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét”. Olyan fegyverekről van szó, amelyekkel nem sebezhetjük meg magunkat vagy felebarátainkat, a gonosz szellemek ellen azonban nagyon hatásosok. Ezek pedig a Szentlélek fegyverei, mert amit Szent Pál szerint felveszünk, nem más mint a Szentlélek adományai vagy gyümölcsei. A Szentlélek maga az igazság lelke, Isten szava élet és lélek. A Szentlélekkel felfegyverkezve, álljuk a gonosz szellemek elleni harcot. Ahhoz is az imádság fontos: Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Pünkösd előestéjén kérjük az egész Egyházzal együtt: „Jöjj, Szentlélek, jöjj!”
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, melyik konkrét személyért, a világ vagy az Egyház konkrét helyzetéért szeretném kérni a Szentlélek eljövetelét. A mai napon többször imádkozom ezzel a szándékkal.