XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. május 29., kedd

Május 29.


Jn 14,15-20                     (az Igét kinyilatkoztatja nekünk)
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.

„"Isten dolgait senki nem ismeri, csak Isten Lelke" (1Kor 2,11). Most pedig a Lélek, aki kinyilatkoztatja Őt, megismerteti velünk Krisztust, az Ő Élő Igéjét, de önmagát nem tárja föl. "Aki szólt a próféták által", hallatja velünk az Atya Szavát. De Őt nem halljuk. Őt csak abban a folyamatban ismerjük meg, amellyel az Igét kinyilatkoztatja nekünk, és fölkészít minket, hogy hittel befogadjuk. Az Igazság Lelke, aki "föltárja" nekünk Krisztust, nem beszél önmagáról (vö. Jn 16,13). Ez a sajátosan isteni rejtőzködés magyarázza, hogy "a világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri", miközben azok, akik Krisztusban hisznek, megismerik Őt, mert velük marad (Jn 14,17).” (KEK 687)
„Az Egyház, az apostolok továbbadott hitében élő közösség a hely, ahol megismerjük a Szentlelket:
·        az Írásokban, melyeket Ő sugalmazott;
·        a Hagyományban, melynek az egyházatyák mindig aktuális tanúi;
·        az egyházi Tanítóhivatalban, melyet a Szentlélek segít;
·        a szentségi liturgiában, annak szavai és szimbólumai által, melyekben a Szentlélek közösségbe visz Krisztussal;
·        az imádságban, melyben közbenjár érettünk;
·        a karizmákban és szolgálatokban, melyek által az Egyház épül;
·        az apostoli és hittérítő élet jeleiben;
·        a szentek tanúságtételében, melyben Ő maga teszi nyilvánvalóvá az életszentséget és folytatja az üdvösség művét.” (KEK 688)
Gondolkozzunk el, melyek az itt felsorolt lehetőségek közül számunkra azok, melyekben már megismertük a Szentlélek jelenlétét és hogyan? Fejezzük ki hálaadásunkat, hogy megismerhetjük és Ő velünk marad.
Feladat a mai napra: Kérem a Szentlelket az Egyház közösségéért, főleg azért, hogy erősítse hitükben azokat, akik kételkednek vagy meglangyosodtak hitükben.