XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 10., hétfő

November 10.Jn 15,9-14.17                    (Úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret)
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. .... Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

A mai idézet bizonyára Jézus legismertebb szavait közvetíti. Jó lenne, ha - bár ismerős az idézet - hagynánk, hogy azt maga Jézus magyarázza meg újból. Mi volt és mi van a szívében, amikor e szavait mondja? Próbáljunk meg mélyebben belehallgatni szavába, és megérteni a szeretetre való meghívását. Szeressétek egymást! Sokan azt mondják, hogy számukra a szeretet parancsa túlzottan nehéznek tűnik. Talán mi is tapasztaltuk már, hogy a szeretetünk határokat, korlátokat ért el, többet már nem tudtunk szeretni, mintha elfolyt volna belőlünk a szeretet. Igaz, ha csupán saját erőnkből próbálunk és akarunk szeretni, hamar belefáradunk a szeretetbe, mert önmagunkból nem tudunk annyi szeretetet adni, amennyit sokszor szeretnénk. Jézus sem kéri ezt tőlünk. Nem várja, hogy egyedül valósítsuk meg szeretet-parancsát. Ezért, mielőtt megbízza tanítványait azzal, hogy szeressék egymást, kéri tőlük: „Maradjatok meg szeretetemben.” A szeretet forrását Jézus Krisztusban találjuk meg, nem önmagunkban. Ahhoz, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan Jézus ezt kéri tőlünk, szeretetében kell maradnunk. Olyan kapcsolatban kell vele élni, amely mindig aktuális. Így tudunk szeretni és vele együtt folytatni szeretete áramlását. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Jézus itt azonban nem csupán a múltban történt szeretetről beszél, hanem olyan szeretetről, amelyet most is tapasztalhatunk. Szeretete aktuális, nem múlik el. Egyértelmű ez, amikor Jézus az Atya szeretetére utal, jelen időben beszél: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Be akar vonni bennünk ugyanabba a szeretetbe, amely él az Atyával. Mit érzünk a szívünkben Jézus iránt, ha ma ezt újra megfontoljuk? Fejezzük ki Jézusnak imádságban.
Feladat a mai napra: Kiválasztok magamnak egy olyan éneket, amely abban tud segíteni, hogy Jézus szeretetében maradjak a mai napon. A nap folyamán ismételve énekelem.