XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 13., csütörtök

November 13.Mt 5,21-26                         (Békülj ki embertársaddal!)
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

Ma még úton vagyunk. Életünk útján. Ma is arra hív Jézus minket, hogy szeressünk. Ez a főfeladatunk a mai napon. Ezért éljünk ma, hogy szeressünk, hogy szeretetté váljunk, hogy minden embertársunkkal szeretetben éljünk együtt. Vagy a mai idézet szavaival mondva, hogy mindenkivel kibékült szívvel éljünk. Jézus a Hegyi beszédben az ószövetségi törvénynek új és mélyebb értelmezést ad. „Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták. Én pedig azt mondom nektek.” Így az ötödik parancsot is radikálisan értelmezi. Jézus nem csupán a gyilkolást tiltja meg, hanem többet kér, hogy ne vegyük el az életet a másiktól, de magunktól sem. Pl. amikor haragszunk, elzárjuk magunkat az élettől. Ezért arra figyelmeztet Jézus minket, hogy béküljünk ki embertársainkkal, amíg még úton vagyunk, most, ebben az életben, amikor arra van még lehetőségünk. „Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele”. És azt is hangsúlyozza Jézus, hogy nem csak azokkal fontos kibékülni, akiknek mi tettünk rosszat, hanem azokkal is, akiknek ellenünk van panaszuk. Isten számára a legszebb ajándék, amit hozhatunk neki - ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani -, az a kibékülés. Lehet, hogy akkor nem mondjuk a másiknak azt, hogy „ostoba, te bolond”, ha jól bánik velünk. De érdemes arra figyelni, milyen érzések vannak bennünk és jönnek fel, amikor valaki rosszul bánik velünk, amikor érezzük, hogy a másik nem jóindulatú. Nem biztos, hogy csak szeretetteljes érzéseink vannak. Sőt, természetesen haraggal reagálunk. Azonban ne hagyjuk, hogy a harag önállósítsa magát, és elvegye az életet. Erre hív minket Jézus: Békülj ki! És hozzá azt is adja, amit kell: szeretetét, szeretető tekintetét a másik fölött.
Feladat a mai napra: Az érzéseimre figyelek, amikor valaki nem jól bánik velem. Este pedig Jézus elé helyezem, és kérem, hogy változtassa át szeretetté, ami nem szeretet.