XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 5., szerda

November 5.
1Kor 13,1-8                     (Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.
A szeretethimnusz mindig nagyon megrendítő élességgel tárja elénk az igazi szeretet arcát. Figyelmessé tesz bennünket a szeretet kifejezései iránt. Nem elég a retorikailag szép beszéd, ha a szív üres. Nagyon jól megérezzük, hogy egy bók igazi megbecsülés kifejezése-e vagy csak hitegetés. A legeszesebb tudományos előadás is csupán üres szófecsérlés, ha hiányzik belőle a mélységes tisztelet az élet, a világ és a Teremtő iránt. Aki egész idejét szociális tevékenységnek szenteli, de a környezetéről és a világról csak rosszat tud mondani, türelmetlen, pletykálkodó, szemrehányó, annak szavai elárulják, hogy szíve bensőleg kiégett, cselekedetei saját erejéből nem pedig Isten szeretetéből forrásoznak. Akkor az ember Isten arcának csupán eltorzult mása. A szeretethimnusz Jézus gyönyörű arcát tárja felénk. Ő az, aki bennünket így szeret. És nagyon fontos, hogy nap mint nap tudjunk lubickolni, megmosakodni ebben a szeretetben. Csak amikor az Ő jóságos, könyörületes, szelíd tekintetével találkozom, akkor szétolvasztja bennem a harag, a gőg, az irigység jégcsapjait. Akkor puha talajjá teszi lelkemet a szeretet számára, hogy azok igaz és szép cselekedetei fel tudjanak virágozni bennem, és Jézus illatát árasztani. Jézus képe előhívja bennem Isten igazi képét. A torzulások kisimulnak. Azzá válok, akinek lennem kell, és aki a szívem legmélyén vagyok és lenni akarok.
Feladat a mai napra: Időt szentelek arra, hogy Jézus arcát szemléljem. Addig maradok e szemlélődésben, illetve újra és újra visszatérek rá, amíg a lelkemben felvirágzik a béke és a szeretet.