XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. november 20., csütörtök

November 20.Lk 9,18-20. Mt 16,17-18       (Jézus azt akarja, hogy megismerjük őt)

Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint a régi próféták közül támadt fel valaki.” Most hozzájuk fordult: „Hát ti?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentje vagy.”  „Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” 
Az imádság magányában sok kérdés merül fel: Miért szeretném megismerni Jézust? Miért imádkozom? Valami változott az életemben? Kicsoda számomra Jézus? De Jézus is kérdezi tőlem: Ki vagyok neked? Mit gondolsz rólam? Péter, aki mindig mondta mi van a szívében azt válaszolt: „Az Isten Fölkentje vagy.” Ezt a választ nem lehet improvizálni valaki előtt, akit még nem ismertem meg. Mennyi időt töltött Péter és a többi tanítvány Jézussal az imádságban, a misszióban, a mindennapi életben, és látták, hogyan cselekszik Jézus, mit gondol, hogyan szeret, miért ment el hajnalban imádkozni, milyen volnak fontos neki az emberek, stb. Péternek ez a válasza különféle kontextusból jött, amelyben Jézussal volt.  Jézus erre azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám”, mert az imádság, Jézus megismerése Isten nagy szeretettel felkínált kegyelme, ajándéka; de feladat is, mely elfogadást és együttműködést kíván tőlünk.  
Végül, Jézus tőlünk is kérdezi: Ki vagyok én neked? Mit gondolsz rólam? Mi a válaszod? A kérdés mögött Jézusnak az a szándéka rejlik, hogy mélyebben megismerjük őt: Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek. ...Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. (Oz 2,16-19. 21-22)

Feladat a mai napra: Írd meg válaszodat Jézus kérdésére. Milyen új útra akar téged Jézus elvezetni az imádságban és az életedben?