XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. november 29., szombat

November 29.ApCsel 4, 1-10                (A párbeszéd által mindig van mit adnunk)

Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: "Nézz ránk!" Erre rájuk emelte tekintetét, abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!" Jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erő szállt a lábába és a bokájába. Egy ugrással talpon volt, és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent. Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent. Amikor ráismertek, hogy ő szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt.

A mai idézet olyan eseményt tár elénk, mely egy hosszú útnak a gyümölcse. Jézus meg akarta tanítani a tanítványait arra, hogy egyesüljenek Isten könyörületes tekintetével, akinek megesik szíve az emberek nyomorúságán, és önzetlenül szolgálják az embereket. De amint tudjuk, ez nem volt olyan egyszerű. A csodálatos kenyérszaporítás történetében arra kérte őket, hogy adjanak enni a tömegnek. Ódzkodásuk ellenére, mivel csak öt kenyerük és két haluk volt, mégis túltették magukat kételyeiken, emberi gondolkodásukon, és Jézusnak engedelmeskedve átadták neki, amijük volt, és így tanúi lehettek annak, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Mindenki jóllakhatott. A tanítványok, amint tudjuk, nem voltak tökéletesek. Nekik is egy tanulási folyamaton kellett végigmenniük. Jézus feltámadása után, amikor eltöltötte őket a Szentlélek, rádöbbenhettek egy új valóságra, amit Szt. Pál úgy fejez ki: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.” (Fil 4,13) Jézus bennük él, az imádság által állandó kapcsolatban lehetnek vele, sőt forrássá válik bennük, amit magukban hordoznak. A hit megerősíti őket abban, amit Jézus ígért nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek”, (Jn 14,12). Mindig van mit osztaniuk, adniuk, leginkább a hitüket. Jézus a szeretet, a jótékonyság forrása a szívünkben, ami bennünk is csobogni kezd, ha megnyílunk iránta az imádságban. Nem nekünk kell a jótékonyságot úgymond „kierőszakolnunk” magunkból, hanem az magától megnyílik, amikor engedjük, hogy Jézus jelen legyen az életünkben: a hit, a szeretet és a remény forrása, amely soha el nem apad. XVI. Benedek pápa mondta nagyböjti üzenetében 2013-ban: "Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő." Jézus az imádságban megnyitja a szemünket és a szívünket, hogy felismerjük azokat a szituációkat, ahol adhatunk, ahol cselekednünk kell.
Feladat a mai napra: Jézussal elbeszélgetek a környezetem szituációjáról, és engedem, hogy készségessé tegyen arra, hogy megosszam velük hitemet.