XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 17., hétfő

November 17.Mt 6,9-13            (Jézus megtanítja a tanítványait imádkozni)

Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Amikor igazán jól akarunk megtanulni és tudni valamit, akkor gyakran elmegyünk egy mesterhez. Jézus tanítványai azt kérték tőle, hogy tanítsa őket, hogyan kell imádkozni – ahogy János is tanította a tanítványait. Mert a tanítványok tudták, hogy Jézus jó mester.
De Jézus nem úgy tanította őket imádkozni, mint János, hanem más módon. Azért volt más, mert ő az imádságaiban úgy szólt Istenhez, mint Atyjához, és azt akarta, hogy a tanítványai is úgy tudjanak beszélni Istennel, mint Atyjukkal, aki nem csupán az ő Atyjuk, hanem mindenki Atyja. A másik fontos dolog, hogy Jézus azt tanította, hogy Isten nemcsak a mennyországban lakozik, hanem közöttünk is akar lenni, és így elhozza a mennyországot a szívünkbe. Eszembe jutott egy himnusz, amely jól mutatja, hogy hogyan van jelen a mennyország bennünk akkor is, amikor imádkozunk:
„Nem magány vár rám, amikor imára készülök, tudom, ha Veled vagyok, a testvéreimmel vagyok; a zaj elől menekültem, nem az emberek elől.” (Himnusz a zsozsmából.)
Mert az imádság nem olyan, mint az ópium, nem leszünk tőle közömbösek a körülöttünk élők iránt. Az imádságban Jézus épp azt akarja nekünk tanítani, hogy hogyan kell szeretnünk. Tőle igazi kenyeret kaphatunk, ami az élet kenyere. Ettől leszünk képesek szeretni, megbocsátani, és másoknak adni. Ezért így kérjük Őt: „Mester, taníts minket imádkozni!”
Feladat a mai napra: Kérdezzük meg magunktól, hogyan tanít meg minket Jézus imádkozni. Mire hív minket Jézus, milyen lépést tegyünk az imádságban?