XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. november 4., kedd

November 4."Azért élsz, hogy szeress!"

1Jn 3,11-18                     (szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.)

Ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva: Szeressük egymást! Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak. Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy a világ gyűlöl benneteket. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, gyilkos, márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sem maradandó birtoka az örök élet. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javaiból -, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.
A szeretet mindig konkrét. Tetteinkben nyilvánul meg. Legnagyobb bizonyítéka az engedelmesség: Isten parancsainak, amit az Egyház és testvéreik által tolmácsol felénk. Az engedelmesség a hűségben nyilatkozik meg elsősorban, amikor azt teszem, ami a dolgom és a kötelességem. Gondolhatunk itt családanyákra, -apákra, akik nap mint nap felkelnek, ellátják gyermekeiket, megfőznek, dolgozni mennek, még fáradtan a munka után is időt szánnak gyermekeiknek. Még ha nagyon rutinszerűnek is tűnik sokszor a házimunka, a gyereknevelés, a bajlódás a munkahelyen, a helytállás a közösségben, és jóllehet néha elveszíti ízét és lendületét, mégis abban nyilvánul meg a szeretet, hogy pont ezekben a mindennapi dolgokban hűségesen adom oda életemet, mert látom testvéreim szükségét. A szeretet nem fárasztó, sőt, egy mosoly kölcsönösen fel tudja tölteni a szeretettankokat. Teréz anya szerető tekintete elég volt ahhoz, hogy fényt gyújtson sok ember szívében. Egy durva szó vagy szívtelen cselekedet azonban megbélyegzi az egész napot. János evangélista mondja, hogy ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Nyilván nem gyilkolunk meg senkit csak azért, mert neheztelünk rá. Kicsit extrémnek tűnhet ez a példa. Az viszont igaz, hogy a szeretetlenség bármilyen megnyilvánulása a másik embert lehúzza. Nem kell konkrét tettlegesség, néha egy tekintet olyan sértő tud lenni, hogy egy emberben összeomlik a világ. Az irigység belehúz minket a negativitás, a harag, a bosszú kátyújába. Aki nem szeret, a halálban marad. Az élet a szeretet gyümölcse.
Feladat a mai napra: Felajánlom mai munkámat szeretteim és a rám bízottak jólétéért.